Írsko

Z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejs? na: navigácia , h?adanie

Súradnice : 53 ° s. š 7 ° W / 53 ° s.š. 07 ° W / 53; -07

Írsko
Rodné meno : Éire / Írsko / Airlann
Prezývka: Smaragdový ostrov / Ostrov svätých a u?encov
Zemepis
Miesto V severnej Európe alebo západnej Európe [1]
Plocha 84.421 km 2 (32,595.1 sq mi) [2]
Plocha hodnos? 20.
Pobrežná ?iara 2797 km (1738 mi)
Najvyššia nadmorská výška 1041 m (3415 ft)
Najvyšší bod Carrauntoohil
Krajina
Najvä?šie mesto Dublin
Ustanovujúce Krajina Severné Írsko
Najvä?šie mesto Belfast
Demografia
Obyvate? 6.197.100 [3] (ako 2008)
Hustota 73,4 / km 2 (190,1 / sq mi)
Etnické skupiny Írsky , Ulster Škóti , Írski cestovatelia [Poznámka 1]

Írsko (prehlásil [a??l?nd] ( po?úva? ), írsky : Éire [e ? ? ? ?] ( po?úva? ); Ulster Škóti : Airlann) je tre?ou-najvä?ší ostrov v Európe a dvadsiaty-najvä?ší ostrov na svete. [4] To leží na severozápade kontinentálnej Európy a je obklopený stovkami ostrovov a ostrov?ekov . Na východ od Írska je Ve?ká Británia , od ktorého ho delí Írske more . Ostrov je rozdelený medzi Írskou republikou , ktorý sa týka necelých pä?-šestín ostrova, a Severné Írsko , ?as? Spojeného krá?ovstva , ktorá pokrýva zvyšok a je umiestnený v severovýchodnej ?asti ostrova. Po?et obyvate?ov Írska je približne 6,2 miliónov ?udí. Len menej ako 4,5 milióna žije v Írskej republike a necelých 1,8 miliónov žije v Severnom Írsku. [3]

Relatívne nízka-ležiace hory obklopujúce centrálnej rovine symbolizujú zemepisu Írsko s nieko?kými splavné rieky sa rozširuje do vnútrozemia. Ostrov má bujnou vegetáciou, produkt jeho mierne, ale premenlivé oceánske podnebie, ktoré sa vyhýba extrémom v teplote. Husté lesy sa vz?ahuje na ostrove až do 17. storo?ia. Dnes, to je najviac odlesnených oblastí v Európe. [5] Existuje dvadsa? šes? existujúcich cicavcov pôvodné druhy do Írska.

Norman invázie v stredoveku dával cestu k gaelský Obnova v 13. storo?í. Viac ako šes?desiat rokov prerušované bojovanie v 1500S viedlo k anglickej nadvláde po 1603. V 1690s, systém protestantskej anglickej vlády bol navrhnutý tak, aby podstatne nevýhodu katolíckej vä?šiny a protestantské disidenti , a bol rozšírený po?as 18. storo?ia. V roku 1801, Írsko stalo sú?as?ou Spojeného krá?ovstva . Vojna za nezávislos? na za?iatku 20. storo?ia viedla k rozdeleniu ostrova , vytvorenie írskeho slobodného štátu , ktorý stal sa zvýšene panovník v nasledujúcich desa?ro?iach. Severné Írsko zostalo sú?as?ou Spojeného krá?ovstva a videl ve?a ob?ianske nepokoje od neskorej 1960 až 1990 . Tento odzneli po politickej dohode v roku 1998. V roku 1973, v oboch ?astiach Írska pristúpili k Európskym spolo?enstvom .

Írska kultúra má významný vplyv na ostatné kultúry, a to najmä v oblasti literatúry a, do menšom stup?a, vedu a vzdelanie . Silná domáca kultúre existuje, vyjadrené napríklad prostredníctvom gaelské hry , írskej hudby a írskeho jazyka , rovnako ako hlavného prúdu západnej kultúry , ako napríklad soudobé hudby a drámy a kultúry zdie?ané spolo?ne s Ve?kou Britániou, ktorá sa prejavuje športov ako ako futbal , rugby a golf , a anglickom jazyku .

História

Dejiny Írska
Wenzel Hollar historických máp z Írska
Tento ?lánok je sú?as?ou seriálu
Chronológia
Pravek
Protohistorie
400-800
800-1169
1169-1536
1536-1691
1691-1801
1801-1923
?asová os írskej histórie
Národy a poriadky
Gaelský Írsko
Lordstvo Írska
Krá?ovstvo Írska
Spojené krá?ovstvo Ve?kej Británie a Írska
Írska republika · Severného Írska
Témy
Bitky · Kluby · Kingdoms · štátov
Galský monarchovia · britských monarchov
Ekonomická história · História írskeho jazyka

Írsko portálu
v · d · e

Pre-história a stredovekého obdobia

Vä?šina z Írska, bola pokrytá ?adom až do konca poslednej ?adovej doby viac ako 9000 rokmi. Hladiny mora boli nižšie a Írska, Ve?kej Británie, bola ?as? kontinentálnej Európy . Mesolithic kamennej obyvatelia prišli nejaký ?as po 8000 pnl a po?nohospodárstvo nasledoval s neolitu okolo 4.500 až 4.000 pr.nl, kedy, kôz, hovädzieho dobytka a obilnín boli ovce dovezené z Pyrenejský polostrov .

Na Céide Pole , konzervované pod prikrývkou rašeliny v sú?asný grófstve Mayo , je rozsiahly systém pole, pravdepodobne najstarší na svete, [6] z roku nedlho po tomto období. Skladajúcich sa z malých divízií oddelených suchý-kamenné múry , polia bola využívaná pre nieko?ko storo?í medzi 3.500 a 3.000 pred naším letopo?tom. Pšenica a ja?me? boli hlavné plodiny.

Doba bronzová - definované použitie kovových - za?al okolo 2500 pred nl, s technológiou meniace sa bežní ?udia životy po?as tejto doby prostredníctvom inovácií, ako sú bicykle , ktorá prepája voly , tkanie textílií , varenie alkohol , a obratné spracovanie kovov , ktorý produkoval nové zbrane a náradie, spolu s jemnou zlatou dekoráciou a šperkov, ako napríklad brošne a torcs . Pod?a John T. Koch a ?alší, Írsko v neskorej dobe bronzovej bola sú?as?ou námorného obchodu-sie?ovej kultúry nazvaný Atlantiku doby bronzovej , ktoré tiež Británia, Francúzsko, Španielsko a Portugalsko, kde keltská rozvíja?. [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Vek železa v Írsku je tradi?ne spájaný s ?u?mi známe ako Kelti . Kelti boli oby?ajne myšlienka k kolonizovali Írsko v sérii inváziou medzi 8. a 1. storo?í pred naším letopo?tom. Gaels , posledná vlna Keltov, bol povedal, aby si rozdelili ostrov na pä? alebo viac krá?ovstvo po dobytí to. Avšak, niektorí akademici prednos? teóriu, že kladie dôraz na šírenie kultúry zo zámoria ako protiklad k vojenským kolonizácie. [14] považuje ako Clonycavan Man sú uvádzané ako dôkaz pre túto teóriu.

Najskôr písané záznamy pochádzajú z Írska, klasické grécko-rímskom geograf. Ptolemy v jeho Almagest sa vz?ahuje na Írsko ako Mikra Brettania (Malá Británia), na rozdiel od vä?šieho ostrova, ktorý on volal Megali Brettania (Ve?ká Británia). [15] V roku jeho neskoršie práce, geografia , Ptolemy sa odkazuje na Írsko ako Iwernia a vo Ve?kej Británii ako Albion. Tieto "nové" mená boli pravdepodobne k boli keltského mená pre ostrovy v tej dobe. Predchádzajúce mená, v kontraste , bol pravdepodobne k boli vytvorení pred priamom kontakte s miestnymi ?u?mi boli. [16]

Rimania by neskôr sa odkazoval na Írsko týmto menom tiež vo svojej Latinised podobe, Hibernia , [17] alebo Scotia . [18] Ptolemaios záznamy šestnás? kme?ov obýva? každej ?asti Írska, v 100 nášho letopo?tu. [19] Vz?ah medzi rímskou ríšou a kmene starých Írsko je nejasný. Avšak, po?et nálezov rímskych mincí sa zistilo, napríklad v New Grange . [20]

Írsko pokra?ovalo ako sple? súpera kme?ov, ale za?iatok v 7. storo?í nášho letopo?tu, koncepcia národného krá?ovského majestátu sa postupne stala artikulovaných skrze koncept High krá? Írska . Stredovekej írskej literatúry zachytáva takmer neprerušenej série High krá?ov siahajú tisíce rokov, ale moderný historici veria, že systém bol postavený v 8. storo?í používali na ospravedlnenie stav mocnej politickej zoskupení premietnutím pôvod ich vlády do dávnej minulosti. [21 ]

High King bol povedal, aby predsedal patchwork zemského krá?ovstva, ktorá spolu tvorí Írsko. Každá z týchto krá?ovstva mala vlastnú krá?a, ale boli aspo? nominálne podriadený High krá?. High King bol vypracovaný z radov provin?ných krá?ov a vládol aj krá?ovské krá?ovstva Meath , s ceremoniálna kapitál u kopca Tary . Koncept sa stal len politická realita v Vikingov , a dokonca potom nebol konzistentný jeden. [22] Avšak, Írsko robil ma? zjednocujúci právny štát: na za?iatku písomné súdny systém, Brehon Zákony , spravuje profesionálnej triedy právnikmi známy ako brehons. [23]

Kronika Írska záznamov, ktoré v roku 431 nl biskup Palladius prišiel v Írsku na misii z Pápež Celestine ja , aby slúžil írske "už veria v Krista." [24] Rovnaký Kronika zaznamenáva, že Saint Patrick , v Írsku najznámejšie patróna , prišiel v nasledujúcom roku. Tam je pokra?ujúce debata o poslaní Palladius a Patrick, ale zhoda, že obaja sa konal [25] a istotu, že starší druid tradíciu zrútil tvárou v tvár novej náboženstvo. [26] írskej kres?anskí u?enci vynikali v štúdii o latin?iny a Grécke u?enie a kres?anskej teológii. V kláštornej kultúry, ktorá nasledovala po christianizácie Írska, latin?iny a gré?tiny u?enia bol udržovaný v Írsku v priebehu ranného stredoveku na rozdiel od inde v Európe, kde Dark Ages nasledoval úpadok rímskeho impéria . [26] [27]

Umenie osvetlenie rukopisu , kovoobrábanie a sochy rozkvitala a produkovala poklady, ako je Book of Kells , zdobené šperky a ve?a vyrezávaných kamenných krížov [28] , ktoré ešte bodka na ostrove dodnes. Misia založená v roku 563 na Iona írskym mníchom svätý Columba za?ala tradícia írskej misionárskej práce, ktoré sa šíri kres?anstvo a u?enia sa v Škótsku , Anglicku a Frankish Ríše na kontinentálnej Európe po páde Ríma . [29] Tieto misie pokra?ovala až do neskorého stredoveku, ktorým sa ustanovujú kláštory a centrá u?enia, produkova? u?enci taký ako Sedulius Scottus a Johannes Eriugena a vynaložením ve?a vplyvu v Európe.

Z 9. storo?ia, vlny Viking lupi?i vyplienili írskych kláštorov a miest. [30] Tieto nájazdy pridaný vzor úto?i? a endemické bojovanie , ktorý bol už hlboko-usadil v Írsku.

Norman a anglickej invázie

Pozostatky z 11. storo?ia- Trim Castle v grófstve Meath , najvä?ší Norman hrad v Írsku.

D?a 1. mája 1169, expedícia Cambre - Norman rytieri s armádou okolo šes?sto pristál na Bannow Strand v sú?asný grófstve Wexford . To bolo viedol o Richarda de Clare , volal Strongbow kvôli jeho stato?nos? ako lukostrelec. [31] Invázia, ktorý sa zhodoval s obdobím expanzie obnovenej Norman, bol na pozvanie Dermot Mac Murrough , krá? Leinster . [32 ]

V roku 1166, Murrough mal Mac utiekol do Anjou, Francúzsko po vojne zah??ajúce Tighearnán Ua Ruairc , z Breifne , a h?adal pomoc Angevin krá?a, Henry II , v zachyti? jeho krá?ovstve. V roku 1171, Henry prišiel v Írsku s cie?om posúdi? všeobecné priebeh expedície. On chcel re-vykonáva? krá?ovskú moc nad invázie, ktorá bola rozširujúca sa mimo jeho kontrolu. Henry úspešne re-uložený jeho autoritu nad Strongbow a Cambre-Norman bojovníkov a presved?il mnoho írskych krá?ov prija? ho ako ich suveréna, usporiadanie potvrdený v 1175 zmluve Windsor .

Invázia bola údajne legitimizována ustanovenia pápežskej buly Laudabiliter , vydané Adrian IV v 1155. Býk povzbudil Henry prevzia? kontrolu v Írsku s cie?om dohliada? na finan?né a administratívne reorganizácie írskej cirkvi a jeho za?lenenie do cirkvi rímskej systému. [33] Niektorí reštrukturalizácie už za?al na duchovnej úrovni, v nadväznosti na synody Kells v 1152 . [34] Tam bola významná diskusia o pravosti Laudabiliter, [35] , a nie je tam žiadna všeobecná zhoda o tom, ?i býk bol skuto?ný, alebo falzifikát. [36] [37]

V roku 1172, nový pápež, Alexander III , ?alej podporil Henry vopred integráciu írskej cirkvi s Rímom. Henry bol oprávnený uloži? desiatok jedného centu na krbe ako ro?ný príspevok. Tento kostol dávka, tzv Petra Pence , je ešte existujúce v Írsku ako dobrovo?ný dar. Na druhej strane, Henry prijal titul Lord Írska , ktoré Henry zverenej jeho mladší syn, John Lackland , z roku 1185. Táto definícia írsky štát ako lordstvo Írska . Ke? Henry nástupca zomrel ne?akane v roku 1199, John zdedil korunu Anglicka a udržal lordstvo Írska.

Írski vojaci, 1521 - od Albrechta Dürera .

Cez storo?ia, ktorá nasledovala, Norman feudálneho práva postupne nahradil gaelský Brehon zákona tak, že do konca 13. storo?ia Norman-írska založil feudálny systém po?as ve?a z Írska. Norman osady boli charakterizované zriadenie hodnosti baróna, panstvo, miest a semená moderného systému kraja. Verzia Magna Carta ( Ve?ká charta Írska ), nahrádzajúci Dubline do Londýna a írskej cirkvi k anglikánskej cirkvi, bol vydávaný v 1216 a parlament Írska bol založený v roku 1297.

Avšak, od strednej-14th storo?ia, po ?iernej smrti , Norman osady v Írsku išiel do obdobia poklesu. Norman vládcovia záležitosti a galsky írsky intermarried elít a oblasti pod vládou Norman stal Gaelicised. V niektorých ?astiach, hybridný Hiberno-Norman kultúra sa objavila. V reakcii na írsky parlament schválil stanovy Kilkenny v roku 1367. Títo boli súbor zákonov, ktoré majú zabráni? asimilácii Normanov do írskej spolo?nosti tým, že vyžaduje anglický subjekty v Írsku hovori? anglicky, postupujte anglické zvyky a riadi? anglickým právom. [38] Avšak, na konci 15. storo?ia centrálne angli?tine orgán v Írsku mal všetky ale mizol a obnovenej írsku kultúru a jazyk, aj ke? vplyvy Norman, bol dominantný znova. Anglické koruny ovládanie pomerne neochvejnou v amorfnej oporu okolo Dublin známy ako Bledý a pod?a ustanovení 'právo Poynings 1494, írske parlamentné legislatíva bola predmetom schválenia anglického parlamentu .

Scéna z ukážky Ireland (1581) ukazuje ná?elník na hostine.

Anglický právny poriadok bol posilnený a rozšírený, v 16. storo?í vedúce k dobytiu Tudor Írska . Takmer úplné ví?azstvo bolo dosiahnu? na prelome 17. storo?ia po rokoch 'vojna devä? a Let hraba? . Táto kontrola sa upevnilo v priebehu vojen a konfliktov 17. storo?ia, ktorý bol svedkom anglických a škótskych kolonizácie v Plantation Írska je Vojny troch krá?ovstvo a Williamite vojny . Írsky straty po?as Vojny troch krá?ovstvo (ktorý, v Írsku, ktorý je sú?as?ou írskej Konfederácie a Cromwellian dobytie Írska ), sa odhaduje na 20.000 zah??a? bojisko obetí. 200.000 civilistov Odhaduje sa, že zomrela v dôsledku kombinácie vojny-príbuzné hladomor, vysídlenia, partizán aktivita a mor po dobu trvania vojny. ?alší 50.000 [Poznámka 2] bol poslaný k otroctvu v Západnej Indii . Niektorí historici odhadujú, že rovnako ako polovica pred vojnou obyvate?ov Írska môže ma? zomrelo v dôsledku konfliktu. [41]

Náboženské zápasy 17. storo?ia zanechali hlbokú sektárske rozdelenie v Írsku. Náboženskú oddanos? teraz odhodlaná vnímanie právne vernosti írskeho krá?a a parlamentu. Po absolvovaní testu zákona 1672 , a s ví?azstvom síl dvojitej monarchie Williama a Mary nad Jacobites , rímski katolíci a nevyhovujúci protestanti disidenti boli vylú?ení z sedí ako ?lenovia v írskom parlamente . Pod?a nových trestných zákonov , recusant rímski katolíci a disidenti boli stále pripravení írskej rôznych ob?ianskych práv a rôzne aj do vlastníctva dedi?né vlastníctvo. ?alšie represívne legislatívy regresívny nasledoval 1703, 1709 a 1728. Tento dokon?ená komplexné systémové úsilie podstatne znevýhodnení rímskej katolíkmi a protestantskej disidenti, zatia? ?o obohacova? novú vládnucu triedu anglikánskej conformists. [42] Nový Anglo-írska vládnuca trieda stala sa známa ako nadvládou protestanti .

Únia s Ve?kou Britániou

Mimoriadne klimatické šok známy ako " Ve?ký Frost "udrel Írska a zvyšku Európy v období medzi decembrom 1739 a septembrom 1741, po desiatich rokoch relatívne mierne zimy. Zimy zni?il uložené plodiny zemiaky a iné základy a chudobnými leta ?ažko poškodený úrody. [43] To malo za následok hladomor 1740 . Odhaduje 250.000 [44] ?udí (asi v ôsmich z populácie), zomrel na mor a následné choroby. Írska vláda zastavila vývoz obilia a držal armádu v ubikácie, ale predsa trochu viac. [44] [45] Miestne š?achty a charitatívne organizácie za predpokladu, ú?avu, ale mohol urobi? len málo, aby sa zabránilo následnej úmrtnosti. [44] [45]

V následku hladomoru, rastu priemyselnej výroby a nárast obchodu priniesol sled stavebných bariér. Obyvate?ov stúpal v druhej polovici tohto storo?ia a architektonické dedi?stvo gruzínskych Írska bol postavený. V roku 1782, Poynings 'zákon bol zrušený dáva? Írsko virtuálnej legislatívne nezávislos? od Ve?kej Británie sa prvýkrát od invázie Norman. Avšak, britská vláda aj na?alej udržal právo menova? vládu Írska nad súhlasu írsky parlament.

V roku 1798, ?lenovia protestantskej tradície disident (hlavne Presbyterian ) sa spolo?nej veci s katolíkmi v republikánskej povstania inšpiroval a viedol spolo?nos? United Irishmen s cie?om vytvori? nezávislý Írsku. Aj napriek pomoci z Francúzska povstanie bolo potla?ené v britskej a írskej vlády a yeomanry síl. V roku 1800, britské a írske parlamenty prešiel zákon o únii , ktorá s ú?innos?ou od 1. januára 1801, sa spojil Kingdom Írska a krá?ovstvo Ve?kej Británie vytvori? Spojené krá?ovstvo Ve?kej Británie a Írska . [46]

Priechodu zákona v írskom parlamente bolo nakoniec dosiahnuté so zna?nou vä?šinu, ktoré sa nepodarilo na prvý pokus v roku 1799. Pod?a dobových dokumentov a historické analýzy, bolo toto dosiahol zna?ný stupe? korupcie, s financovaním poskytuje britskej tajnej služby Office, a udelenie š?achtických titulov, vyznamenaní a miest na zabezpe?enie hlasovania. [46] Tak, Írsko sa stalo sú?as?ou rozšírené Spojené krá?ovstvo, vládol priamo parlament vo Westminsteri v Londýne . Viceregal správa bola založená a za vlády vymenoval generálny tajomník v Dublin Castle .

Vys?ahoval Nechajte Írsko rytiny zobrazujúce Henry Doyle emigrácii do Ameriky v nadväznosti na ve?ký hladomor v Írsku.

Ve?ký hladomor z 1840s spôsobil smr? jedného milióna Írov a viac než milión viac emigroval do uniknú?. [47] Do konca tohto desa?ro?ia, polovica všetkých imigrácie do Spojených štátov bola z Írska. Masové emigrácie sa stala hlboko zakorenenú a populácie na?alej klesa? až do polovice 20. storo?ia. Bezprostredne pred hladomorom, populácia bola zaznamenaná ako 8,2 milióna v 1841 s?ítanie ?udu . [48] obyvate?ov nikdy sa vrátil k tejto úrovni od roku. [49] obyvate?ov na?alej klesal až do roku 1961, a to nebolo až do roku 2006 s?ítanie ?udu, ktoré posledný grófstva Írska ( grófstvo Leitrim ) zaznamena? nárast obyvate?stva od roku 1841 tak urobila.

19. a za?iatku 20. storo?ia videlo vzostup moderného írskeho nacionalizmu , a to predovšetkým medzi katolíckou populáciu Roman. Pre-predné medzi tieto bol Daniel O'Connell . On bol volený ako ?len parlamentu pre Ennis v prekvapivom výsledku napriek tomu, že je schopný vzia? jeho miesto ako rímsky katolík . O'Connell spearheaded intenzívnu kampa?, ktorá bola prijatá predsedom vlády, írsky-rodený vojak a štátnik, že vojvoda z Wellingtonu . Riadiaci akt cez Westminster parlament, podporovaný budúci premiér Robert Peel , Wellington zví?azil na neochotný George IV podpísa? návrh zákona a hlása? to do práva. George otec oponoval plán skoršie ministerský predseda, Pitt mladší , aby sa zavies? taký ú?et po únie v roku 1801 sa bá? emancipácia katolíka by? v rozpore so zákonom dohody 1701 .

?alšie kampa?, vedená O'Connell, pre zrušenie zákona z únie zlyhala. Neskôr v storo?í, Charles Stewart Parnell a iní propagovali autonómiu v rámci Únie, alebo " autonómne ". Unionisti, najmä tých, sa nachádza v severnej ?asti ostrova, bol silne protichodný k vnútornej pravidlo, ktoré si mysleli, že by bol ovládaný katolíckej záujmy. [50] Po nieko?kých pokusoch prejs? pravidlá Domov zákona v parlamente, to vyzeralo, že jedna ur?itá by kone?ne prejs? v roku 1914. Ak chcete tomu zabráni?, Ulster dobrovo?níci boli tvorený v roku 1913 pod vedením Lorda Carsona . [51]

Ich vznik bol nasledovaný v roku 1914 založením írskych dobrovo?níkov , ktorej cie?om bolo zabezpe?i?, aby Home ovláda? ú?et bol podaný. Zákon bol prijatý, ale s "do?asným" vylú?enie zo šiestich krajov Severného Írska, ktorý by sa stal Severné Írsko. Avšak, predtým to mohlo by? vykonávaná zákona bolo prerušené po dobu trvania prvej svetovej vojny (svetová vojna ja). Írski dobrovo?níci rozdelení do dvoch skupín. Vä?šina, približne 175.000 v ?ísle, pod John Redmond , vzal si meno národnej dobrovo?níci a podporil írsky ú?as? vo vojne. Menšina, zhruba 13.000, udržali meno, írski dobrovo?níci, a oponoval Írska angažovanos? vo vojne. [51]

Sackville Street (teraz O'Connell Street ), Dublin, po 1916 povstaní Ve?kej noci

Neúspešné Povstanie Ve?kej noci v roku 1916 bola vykonaná druhá skupina v spojenectvo s menšími socialistickej milície, írska ob?ianska armáda . Britská odpove?, vykonávajúci vodcovia povstania jeden po druhom po?as siedmich týžd?ov, zmenil náladu na národnej autonómnej. Pre-nezávislos? strany Sinn Féin , získal ohromujúci potvrdenie vo všeobecných vo?bách roku 1918 a v roku 1919 deklaroval jeho vlastný parlament a vládu, Írska republika . Britské úrady sa pokúsil uhasi? tejto úlohy, ?o vyvolalo partizánskej vojny od 1919 k júlu 1921, ktorá skon?ila prímerím. [52]

V roku 1921, Anglo-írska zmluva bola uzavretá medzi britskou vládou a zástupcami prvej Dáil (zhromaždenie Írska). To dalo celej Írsko úplnú nezávislos? v ich vnútorných vecí a praktickú nezávislos? na zahrani?nú politiku. Avšak, prísahu vernosti Britskej korune musela vykonáva?. A Severného Írska bolo vytvori? domácu pravidlo štát v rámci nového írskeho slobodného štátu , ale držal opt-out, ktorý uplatní okamžite, ako sa o?akávalo. [53] nezhody oh?adom týchto ustanovení viedlo k rozkolu v nacionalistické hnutie a následné civilné vojna medzi nová vláda írskeho slobodného štátu a tými, na rozdiel od zmluvy, viedol o Eamon de Valera . Ob?ianska vojna oficiálne skon?il v máji 1923, kedy de Valera vydal cease-fire poradí. [54]

Oddiel

Nezávislé Írsko

Anotované stránky z Anglo-írska zmluva , ktorá založila írskeho slobodného štátu a nezávislos? pre 26 z 32 írskych grófstva .

Po?as svojho prvého desa?ro?ia, bola novo vytvorené írsky slobodný štát riadi ví?azovi ob?ianskej vojny. Ke? de Valera dosiahnu? moci, on vzal výhodu štatútu Westminster a politických okolností stava? na nájazdy k vä?šiemu zvrchovanos? urobené s predchádzajúcou vládou. Prísaha bola zrušená v roku 1937 a ústava bola prijatá nová. [52] Tento dokon?ený proces postupného odtrhnutie od britskej Ríše, že vlády sa sleduje od získania nezávislosti. Avšak, to nebolo kým nie 1949, že štát bol vyhlásený, oficiálne, ktoré majú by? Írska republika .

Štát bol neutrálny po?as druhej svetovej vojny , ale ponúkol tajné pomoc k spojencom , najmä v potenciáli obrane Severného Írska. Napriek tomu, že je neutrálny, približne 50.000 [55] dobrovo?níci z nezávislých Írsko vstúpilo britských síl po?as vojny, štyri by? udelený Victoria krížov .

Nemecká inteligencia bola aktívna aj v Írsku, s oboma Abwehr (nemecká vojenská spravodajská služba) a SD (Sicherheitsdienst, spravodajská služba SS) vysielajúca agenti tam. [56] Nemecké spravodajské operácie ú?inne skon?il v septembri 1941, kedy Garda Síochána sa zastaví na základe kontroly vykonanej d?a k?ú?ových diplomatických zastúpeniach v Írsku, vrátane Spojených štátov. Orgánom, kontrašpionáže bola viac než len luxus, ale základné línie obrany. S pravidelnú armádu len nie?o málo cez sedem tisíc mužov, na za?iatku vojny, a s obmedzenými dodávkami moderných zbraní, štát by mal ve?ké problémy v obrane sa od invázie z oboch strán konfliktu. [56] [57 ] [ pochybný ]

Vo ve?kom meradle emigrácie ozna?ené 1950 a 1980, ale od roku 1987, ekonomika sa zlepšila a 1990 videl za?iatok zna?ný ekonomický rast. Toto obdobie rastu sa stal známy ako Keltský tiger . [58] Republic je reálny HDP rástol v priemere o 9,6% ro?ne medzi rokmi 1995 a 1999 [59] av roku 2000 Írsko bol šiesty-najbohatšie krajiny na svete, pokia? ide o HDP na obyvate?a. [60] Spolo?enské zmeny nasledovali rýchlo na pätách ekonomickej prosperity, od 'modernizácie' na St Patrick má dennú prehliadku v Dubline k poklesu autority katolíckej cirkvi. Finan?ná kríza 2008-2010 dramaticky ukon?il toto obdobie boomu. HDP poklesol o 3% v roku 2008 a o 7,1% v roku 2009, najhorší rok od za?iatku merania (aj ke? mzdy pod?a cudzej-vlastnil podniky pokra?ovali v raste). [61]

Severné Írsko

Severné Írsko bolo vytvorených ako divízia Spojeného krá?ovstva vládou Írsko aktu 1920 a do roku 1972 to bolo samosprávny právomoc v Spojenom krá?ovstve s vlastným parlamentom a predsedom vlády. Severné Írsko ako sú?as? Spojeného krá?ovstva, nebol neutrálny po?as druhej svetovej vojny a Belfast znášal štyri bombové nálety v roku 1941. odvodu nebol rozšírený na Severné Írsko a zhruba rovnaký po?et dobrovo?ne zo Severného Írska ako dobrovo?ník z juhu. Jeden, James Joseph Magennis , dostal Viktóriin kríž za chrabros?.

Edward Carson podpisu Vážna liga a zmluva v roku 1912, vyhlásil opozíciu vo?i Home pravidlo "s využitím všetkých prostriedkov, ktoré môžu by? nevyhnutné."

Hoci Severné Írsko bolo do zna?nej miery ušetrený spor ob?ianskej vojny, v posledných desa?ro?iach, ktorá nasledovala oblas? tam boli sporadické epizódy pochova?-násilie v spolo?nosti. Nacionalistov, predovšetkým rímsky katolík, chcel zjednoti? Írsko ako samostatné republiky, zatia? ?o unionisti, hlavne protestantskej, chcel Severné Írsko zosta? v Spojenom krá?ovstve. Protestantské a katolícke komunity v Severnom Írsku hlasovalo prevažne pozd?ž sektárskych liniek, ?o znamená, že vláda Severného Írska (zvolený "prvý minulos? pošta" od 1929) bol riadený Ulster unionistická strana . V priebehu doby, menšinové katolícka komunita sa cítil ?oraz viac sa odcudzil ?alšie nespokojnosti pohá?aný praktiky, ako gerrymandering a diskriminácii v oblasti bývania a zamestnania. [62] [63] [64]

V neskorý 1960, s?ažnosti boli nacionalistické vysielaný verejne v masovokomunika?ných ob?ianskych práv protesty, ktoré boli ?asto konfrontovaná loyalist Counter-protestov. [65] vlády reakcie na konfrontáciu bolo vidie?, že jednostranný a ?ažkopádny v prospech unionistami. Právo a poriadok sa zrútil ako nepokoje a pochova?-násilie v spolo?nosti zvýšila. [66] Severné Írsko vláda požiadala britskú armádu na pomoc políciu, ktorá bola vy?erpaná po nieko?ko nocí vážnych nepokojoch . V roku 1969, polovojenskej do?asnej Ira , ktorý favorizoval vytvorenie zjednotil Írsko , sa vynoril z rozkolu v Írskej republikánskej armády a za?al kampa? proti tomu, ?o nazýva "britskej okupácie šes? krajov".

Iné skupiny, ako na strane unionistami a nacionalistami strane, podie?ala na násilie a obdobie známe ako problémy za?ali. Viac ako 3.600 úmrtí viedlo v nasledujúcich troch desa?ro?iach konfliktu. [67] Vzh?adom k ob?ianskym nepokojom po?as Troubles, že britská vláda pozastavuje samospráva v roku 1972 a uložila " priamu vládu "z parlamentu Spojeného krá?ovstva . Tam bolo nieko?ko neúspešných pokusov nakoniec do konca problémov politicky, ako Sunningdale dohody z roku 1973. V roku 1998, po zastavení pa?by zo strany Do?asná IRA a multi-strana hovorí, Belfast dohoda bola uzavretá ako zmluva medzi Spojeným krá?ovstvom a Írskom, anektova? znenie dohodnutej v multi-hovory strany, na podstatu dohody (?asto ozna?ované ako Dohoda Ve?kého piatku), neskôr potvrdilo referenda v oboch ?astiach ostrova Írska. Dohoda obnovená samospráva do Severného Írska na základe sila-zdie?anie v regionálnej výkonnej vychádzajúce z hlavnej strany v novej severnej Írsko zhromaždenia , sa zavedenými ochrany pre dve hlavné spolo?enstiev. Výkonný ministerstva boli spolo?ne v ?ele s First minister a zástupca First minister ?erpané z unionistami a nacionalistickými stranami. Násilie znížila výrazne po podpísaní súhlasu a v roku 2005, predbežné Ira oznámila koniec jeho ozbrojené kampane a nezávislej komisie pod doh?adom jeho odzbrojenie a ?alších nacionalistickej a unionistickej polovojenskej organizácie. [68] zhromaždenia a Power-Sharing výkonný boli pozastavená nieko?kokrát, ale bol obnovený v roku 2007. V tomto roku, britská vláda oficiálne ukon?il svoju vojenskú podporu polície v Severnom Írsku ( Operácia Banner ) a za?al stiahnu? vojská.

Governance

County KerryCounty AntrimCounty LondonderryCounty DownCounty ArmaghCounty LouthCounty TyroneCounty WexfordCounty DublinCounty WicklowCounty MonaghanCounty DonegalCounty FermanaghCounty WaterfordCounty CorkCounty LimerickCounty ClareCounty CarlowCounty KilkennyCounty LaoisCounty TipperaryCounty MeathCounty KildareCounty CavanCounty LeitrimCounty SligoCounty RoscommonCounty GalwayCounty LongfordCounty WestmeathCounty OffalyCounty MayoCounty MayoMapa Írska ukazuje tradi?né krajské hranice a názvy so Severným Írskom okresoch farebné opálenie, všetky ostatné kraje zelene
Mapa z 32 tradi?ných krajov Írska, ukazuje 26 krajov republiky Írsko (tmavo zelená) a 6 krajov Severného Írska (svetlozelená). Každý z krajov na mape sú klikacie odkaz na ?lánok o tom kraji.

Írsko je obsadená dvoma politickými subjektmi:

Tradi?ne, je Írsko rozdelené do štyroch provincií : Connacht (západ), Leinster (východ), Münster (juh), a Severné Írsko (sever). V systéme, ktorý vyvinula medzi 13. a 17. storo?ia, [69] Írsko má tridsa? dva tradi?né kraja . Dvadsa?-šes? z kraja sú v Írskej republike a šes? krajov sú v Severnom Írsku. Šes? krajov, ktoré tvoria Severné Írsko sú všetci v provincii Ulster (ktorý má devä? krajov celkom). Ako taký, je ?asto Ulster používaný ako synonymum pre Severné Írsko, hoci dvaja by? nie coterminous.

V Írskej republike, krajov tvoria základ systému miestnej správy. Kraje Dublin , Cork , Limerick , Galway , Waterford a Tipperary boli rozdelené do menších administratívnych oblastí. Avšak, oni sú stále považované za kraja pre kultúrne a niektoré služobné ú?ely, napríklad miesto a tým Prieskum arzenálu Írsku . Kraja v Severnom Írsku sa už nepoužívajú na miestnu vládne ú?ely, [70] , ale, ako v republike, tradi?né hranice sú ich stále používa pre neformálne ú?ely, ako sú športové ligy a na kultúrne alebo turistické súvislostiach. [71]

Stav mesta v Írsku rozhoduje legislatívne alebo krá?ovskú listinou . Dublin , len s viac ako 1 milión obyvate?ov v oblasti Ve?kého Dubline , je najvä?šie mesto na ostrove. Ostatné mestá sú: [Poznámka 3]

Kilkenny (pop. 22179), pri?om striktne už mesto, je pod?a zákona oprávnený popisova? seba ako taký. Nieko?ko miest má vä?šiu populáciu, ako niektoré z týchto miest, ako je Drogheda (pop. 35090) a Dundalk (pop. 35085), ale nie sú vykázané ako mesta, pretože im chýba historické listiny alebo právny štatút.

Provincia Obyvate?stvo [Poznámka 3] Plocha (km ²) [72] Hustota (p / km ²) [72] Najvä?šie mesto
Connacht 503,083 17,713 28 Galway
Leinster 2,292,939 19,801 100 Dublin
Munster 1,172,170 24,608 48 Korok
Ulster 2,008,333 22,300 90 Belfast

All-ostrov inštitúcie

Aj napriek politickej rozdelenie , írskom ostrove stále pôsobi? ako jeden celok v mnohých oblastiach, ktoré presahujú vládnych agentúr. Dve jurisdikcie podiel dopravy , telekomunikácií , energetiky a vody. Až na nieko?ko málo výnimiek, ostrov je hlavnou organiza?nou jednotkou pre hlavných náboženských , kultúrnych a športových organizácií. Ostrov pole jediného medzinárodného tímu vo vä?šine športov, napríklad, av marci 17 je oslavovaný po celom Írsku ako tradi?ný írsky sviatok sv Patrika . Jedna výrazná výnimka k tomuto je futbal , hoci obe združenia pokra?oval oblasti medzinárodnej tímy pod názvom "?eská republika" až roku 1950. Všetci-Írsko klubovej sú?aže pre futbal, Setanta Cupu , bola vytvorená v roku 2005.

Z roku 1998 Belfast dohoda stanovuje pre politickú spoluprácu-spolupráca medzi dve jurisdikcie. Sever-Juh ministerskej rady , zriadenej pod?a dohody, je inštitúcia, prostredníctvom ktorej ministrov z vlády Írska a Severného Írska môže formulova? all-ostrov politiky v dvanástich "oblasti spolupráce-operácie", ako je po?nohospodárstvo, životného prostredia a dopravy. Šes? z týchto oblastí politiky súvisiacich all-ostrov "prevedení tela". Napríklad, bezpe?nos? potravín riadená bezpe?nos? potravín podporu rady a cestovný ruch Írsko trhy ostrov ako celok. Tri hlavné politické strany, Sinn Féin , írska Strana zelených a najnovšie, Fianna Fail , sú organizované na základe všetkých-ostrov. Avšak, len prvé dve z nich majú sporné vo?by a drží legislatívnych miest v oboch jurisdikciách.

Cez dve jurisdikcie pomocou dvoch rôznych mien ( euro a libra šterlingov ), rastúci objem obchodnej ?innosti sa vykonáva na všetkých-ostrov základe. To sa z ?asti bolo u?ah?ené dve jurisdikcie 'zdie?ané ?lenstvo v Európskej únii . Vyzýva na vytvorenie "všetci-ostrovnej ekonomiky", ktorá bola vyrobená z ?lenov obchodnej komunity a politikov tak, aby prospech z úspor z rozsahu a zvýšenie konkurencieschopnosti. [73] Jednou z oblastí, v ktorej na ostrove už operuje prevažne ako jediný trh s elektrickou energiou [74] a existujú plány na vytvorenie všetci-ostrov plynom trhu. [75] Podpora takýchto iniciatív pochádza z írskej vlády a nacionalistickej strany v Severnom Írsku zhromaždenia . [76]

Zemepis

Fyzikálne vlastnosti Írska.

Ostrov Írska sa nachádza v severo-západnej Európy , medzi šírkami 51 ° a 56 ° severnej zemepisnej šírky a d?žky 11 ° a 5 ° W . To je oddelené od susedného ostrova Ve?kej Británie v Írskom mori a Severnom prielivu , ktorý má šírku 23 km (14 mi) [77] na jeho najužšom mieste. Na západ je severnej Atlantický oceán a na juhu je Keltské more , ktorý sa klenie nad juho-eastwardly z Írska do Bretónska vo Francúzsku. Írsko a Ve?ká Británia, spolu s blízkymi ostrovmi, sú známi kolektívne ako Britské ostrovy . Ako termín Britské ostrovy je sporný vo vz?ahu k Írsku, alternatívne termín "Írsko a Británia" (alebo "Británia a Írsko") je ?asto používaný ako neutrálny termín pre ostrovy.

Prste? z pobrežných hôr obklopujú nízke plán? v strede ostrova. Najvyššia z nich je Carrauntoohil ( írsky : Corran Tuathail) v grófstve Kerry , ktorý sa zdvihne na 1038 m (3406 ft) nad hladinou mora., [78] Najviac ornej pôdy leží v provincii Leinster. [79] Západná oblasti môžu by? hornaté a skalnaté so zelenými panoramatické výh?ady . Rieka Shannon , ostrov je najdlhšia rieka na 386 km (240 mi) dlho, sa objaví v grófstve Cavan v severozápadnej a toky 113 km (70 mi) na Limerick mesto v západnej polovici. [80]

Ostrov je bujná vegetácia, produkt jeho mierne podnebie a ?asté zrážky, zarobí to sobriquet Emerald Isle. Celkovo možno poveda?, Írsko má mierne, ale premenlivý oceánske klíma s nieko?kými extrémov. Klíma je typicky ostrovný a je mierne vyhnú? extrémom v teplote mnohých iných oblastiach sveta v podobných zemepisných šírkach. [81] To je výsledok moderovanie vlhký vietor, ktorý zvy?ajne prevažujú z juhu-západnej Atlantik .

Zrážok spadne v priebehu celého roka, ale je celkovo ?ahký, najmä na východe. Západ inklinuje by? mokrejší v priemere a náchylný k Atlantiku búrky, a to najmä v neskorých jesenných a zimných mesiacoch. Tieto ob?as prinies? deštruktívne vetry a vyšší úhrn zrážok do týchto oblastí, rovnako ako niekedy snehu a krupobitiu. Regiónoch severnej grófstvo Galway a východnej grófstve Mayo majú najvyššiu incidentov zaznamenaných blesku ro?ne na ostrov, s osvetlením vyskytujúce sa približne pä? až desa? dni do roka v týchto oblastiach. [82] Munster , na juhu, záznamy najmenej snehu vzh?adom na to, Ulster , na severe, záznamy najviac.

Vnútrozemské oblasti sú teplejšie a chladnejšie v lete v zime. Zvy?ajne okolo 40 dní v roku je pod bodom mrazu 0 ° C (32 ° F) v vnútrozemí meteorologickej stanice , v porovnaní s 10 d?ami u pobrežné stanice. Írsko je niekedy ovplyvnená vlnami horú?av, naposledy v roku 1995, 2003 a 2006 . V oby?ajný so zvyškom Európy, Írsko skúsený nezvy?ajne chladné po?asie po?as zimy 2009/10 . Teploty klesla až na -13 ° C (9 ° F), v niektorých ?astiach a až meter (3 ft) snehu v horských oblastiach.

Carrauntoohil najvyšší vrchol v Írsku, na to Reeks Macgillycuddy .

Ostrov sa skladá z rôznych geologických provincií . V ?aleko na západ, okolo grófstvo Galway a grófstva Donegal , je stredný až vysoký premenených a vyvretých komplex Caledonide afinitu, podobne ako Škótskej vyso?ine . V celej juhovýchodnej Ulster a rozširuje juhozápadnej k Longford a na juh až k Navanu je provincia ordoviku a silúru skaly, s podobnos?ou s južnej vyso?iny provincie Škótska . ?alej na juh, pozd?ž grófstve Wexford pobrežia, je oblas? žuly intrusives do viac ordoviku a silúru skaly, rovnako ako nájdený v Wales . [83] [84] V juhozápadnej, okolo Bantry Bay a hory je Reeks Macgillicuddy , je oblasti zna?ne deformovaný, ale len ?ahko premenil , Devon-veku skaly. [85] Táto ?iasto?ná kruh "hard rock", geológia sa vz?ahuje deku z karbónu vápenca nad centrom krajiny, ?o vedie k pomerne plodné a svieža krajiny. Západné pobrežie-okres Burren okolo Lisdoonvarna má dobre vyvinuté krasové prvky. [86] Významné vrstevnaté olovo-zinkové zrudn?ní sa nachádza v vápencoch okolo Silvermines a Tynagh .

Uh?ovodíkov prieskum prebieha v nadväznosti na prvú hlavnú nájs? na Kinsale Head plynové polia z Cork v polovici-1970. [87] [88] Viac nedávno, v roku 1999, ekonomicky významné nálezy zemného plynu boli vykonané v Corrib ložisko zemného plynu z grófstvo Mayo pobrežia. Tým sa zvýšila aktivita na západnom pobreží v súbežne s " West Shetland "krok-out vývoj od mora uh?ovodíkových provincii Severné . Olej Helvick pole, pod?a odhadov obsahuje vyše 28 miliónov barelov (4.500.000 m 3) oleja, je ?alší nedávny objav. [89]

Zaujímavosti

Existujú tri svetového dedi?stva UNESCO na ostrove: Brú na Bóinne , Skellig Michael a to Giant Causeway . [90] rad ?alších miestach sú na predbežný zoznam, napríklad Burren a Mount Stewart . [91]

Niektoré z najnavštevovanejších miest v Írsku, zah??ajú Bunratty Castle , Rock of Cashel , útesy Moher , Holy Cross Abbey a Blarney Castle . [92] Historicky významné kláštorné miesta zah??ajú Glendalough a Clonmacnoise , ktoré sú udržiavané ako národné pamiatky v republike Írska. [93]

Dublin je najviac ?ažko touristed regiónu [92] a domovom nieko?kých z najpopulárnejších atrakcií, ako je Guinness Sklad a Book of Kells . [92] západu a juhozápadu, ktorý zah??a Jazerá Killarney a Dingle polostrov v County Kerry a Connemara , a Aran ostrovy v grófstvo Galway , sú tiež populárnou turistickou destináciou. [92] Achill Island leží pri pobreží grófstva Mayo a je Írsko je najvä?ší ostrov. To je populárnou turistickou destináciou pre surfovanie a obsahuje 5 Modrej vlajky pláží a Croaghaun jeden z svetov najvyššie útesy. zámkov , postavený v 17., 18. a 19. storo?ia v Palladian , neoklasicistická a neo-gotický štýl, ako hrad Ward , Castletown House , Bantry House , sú zaujímavé aj pre turistov. Niektoré boli premenené v hotelové zariadenia, ako sú Ashford hrad , zámok Leslie a Dromoland hradu .

Flora a fauna

Jelen (Cervus elaphus) Írsko je najvä?šia vo?ne žijúci cicavec v Killarney National Park .

Ako Írsko bol izolovaný od kontinentálnej Európy rastúcimi hladinami morí po ?adovej , to má menej rozmanité druhy živo?íchov a rastlín, ako bu? Ve?ká Británia alebo kontinentálnej Európy. Existuje 55 druhov cicavcov v Írsku a z nich len 26 pozemkov cicavcov druhy sú domáci v Írsku. Niektoré druhy, ako je líška , ježko a jazvec , sú ve?mi bežné, zatia? ?o iní, ako írsky zajac , jele? a kuna sú menej tak. Vodných vo?ne žijúcich živo?íchov, ako je druh korytna?ky , žraloky , ve?ryby , a delfínov , sú bežné pri pobreží. Asi 400 druhov vtákov boli zaznamenané v Írsku. Mnohé z nich sú s?ahovavé, vrátane Lastovi?ka . Vä?šina vtá?ích druhov v Írsku pochádzajú z Islandu , Grónska a Afriky .

Nieko?ko rôznych biotopov druhov sa vyskytujú v Írsku, vrátane po?nohospodárskej pôdy, otvorené lesy, mierne listnaté a zmiešané lesy , ihli?naté plantáže, rašelina rašeliniská a rôzne pobrežné biotopy. Avšak, po?nohospodárstvo disky sú?asné spôsoby využívania pôdy v Írsku, obmedzenie prírodných biotopov zaváraniny, [94] , najmä u vä?ších cicavcov, s vä?šou územné potreby. S žiadnym top predátor v Írsku, zvierat, ako sú semi-vo?ne žijúcich jele?ovitých, ktoré nemôžu by? riadené menšie dravce, ako sú líšky, populácie sú riadené každoro?né porážky .

Nie sú žiadne hady v Írsku a iba jeden plazov ( jašterica oby?ajný ) je pôvodom z ostrova. Vyhynuté druhy patrí ve?ký írsky elk , írsky vlk a alka ve?ká . Niektoré skôr vyhynutých vtákov, ako je Golden Eagle , bola nedávno obnovená po desa?ro?iach exstirpácii .

Až do stredoveku bolo Írsko husto zalesnený s duba , borovice a brezy . Lesy dnes pokrýva len asi 9% (4450 km ² alebo 1.000.000akr) [95] z Írska, ?o z neho robí najvä?šie odlesnených oblastí v Európe. Ve?a z krajiny je teraz pokrytá lúkami, a tam je mnoho druhov vo?ne žijúcich-kvety. Hlodáš ( Ulex europaeus ), divoký druh kríky , je bežne rastie v pahorkatinách, a paprade sú hojné vo viac vlhkých oblastiach, predovšetkým v západných ?astiach. To je doma k stovkám druhov rastlín, z ktorých niektoré unikátne na ostrov, a bol "napadol" niektorí trávy, ako je anglic Spartina . [96]

Furze ( Ulex europaeus )

Rias a morských rias flóry je to chladný-mierne odrody. Celkový po?et druhov je 574 [97] , a je rozdelená nasledovne:

Vzácnejšie druhy patrí: [97]

Ostrov bol vpadol do niektorej riasy, z ktorých niektoré sú už pevne zakotvená. Napríklad: [98]

Codium krehké ssp Atlanticum nedávno bola založená za domorodcov, hoci na mnoho rokov to bolo považované za cudzích druhov.

Vzh?adom k svojej mierne podnebie, ve?a druhov, vrátane sub-tropické druhy, ako sú palmy , sú pestované v Írsku. Phytogeographically , Írsko patrí k Atlantiku európskej provincie Circumboreal kraja v boreálnej krá?ovstve . Ostrov sám môže by? rozdelil do dvoch ekoregiónov : keltský listnatých lesov a Severoatlantickej vlhké zmiešané lesy.

Vplyv po?nohospodárstva

Zvlnené zelené pastviny u Bantry , County Cork .

Dlhá história po?nohospodárskej výroby v spojení s modernými intenzívne po?nohospodárske metódy, ako sú pesticídy a používanie hnojív a odtok z ne?istoty do potokov, riek a jazier, vplyv prírodných sladkých-vodných ekosystémov a umiestnili tlak na biodiverzitu v Írsku. [99] [ 100]

Krajina zelených polí pre pestovanie plodín a chovu dobytka obmedzuje priestor pre stanovenie pôvodných vo?ne žijúcich druhov. Živých plotov však tradi?ne používajú pre údržbu a vymedzenie hraníc pozemkov, pôsobí ako úto?isko pre natívny vo?ne rastúcich rastlín. Tento ekosystém sa tiahne naprie? krajinou a pôsobí ako sie? spojenie zachova? zvyšky ekosystém, ktorý kedysi na ktoré sa vz?ahuje na ostrove. Dotácie v rámci Spolo?nej po?nohospodárskej politiky , ktorá podporovala po?nohospodárskych postupov, ktoré udržiavali živé ploty prostredie, prechádzajú reformami. Spolo?ná po?nohospodárska politika v minulosti dotovaných potenciálne deštruktívne po?nohospodárska prax, napríklad tým, že zdôraz?uje výroby bez uvedenia limity pre neuvážené použitie hnojív a pesticídov; Nedávne reformy postupne oddelená dotácií z úrovne výroby a predstavil životného prostredia a ?alších požiadaviek. Ale [101]

Lesné pokrýva asi 10% krajiny, vä?šina z toho ur?ených pre priemyselnú výrobu. [94] Zalesnené plochy typicky pozostáva? z plantáže monokultúry non-druh domorodcov, ktorý môže vyústi? v biotopov, ktoré nie sú vhodné na podporu pôvodných druhov bezstavovcov. Zvyšky prirodzených lesných možno nájs? roztrúsené po celom ostrove, a to najmä v Killarney National Park . Prírodné územia vyžadujú oplotenia, aby sa zabránilo nad-pastve jelene a oviec, ktoré sa potulujú po neobrábané plochy. Pasúce sa týmto spôsobom je jedným z hlavných faktorov, bráni prirodzenej obnove lesa v mnohých regiónoch krajiny. [102]

Ekonomika

Írsko bolo do zna?nej miery prešiel do priemyselnej revolúcie . Jedným z dôvodov, pre?o daný Írsko nepreukázalo, že skúsenosti priemyselnej revolúcie sa z dôvodu nedostatku uhlia a železa, [103] zdrojov, ktoré u?ah?ujú priemyselnej revolúcie. Avšak, tam boli iné krajiny, ktoré postrádali tieto zdroje, ale jednako priemyselne, tak tam môže by? iné dôvody, pre?o Írsko nepreukázalo, že industrializácia. [104] Devätnáste storo?ie vysvetlenie, pre?o Írsko nepreukázalo, že industrializácia nemal vinu nedostatku prírodných zdrojov, ale že "Chyba nie je v krajine, ale v nás, bez úspešného podnikania je vzh?adom na to, že nevieme, ako uspie? ... chceme špeciálne priemyselné vedomosti." [105] Niektorí historici dnes poukazujú na náhle spojenie s vynikajúcou ekonomika štrukturálne Anglicka. Zdôraz?ujú, že železo a ceny uhlia v Írsku boli tak lacné, ako oni boli v niektorých ?astiach Anglicka mimo banskej centier - a trochu lacnejšie v niektorých ?astiach - a to, v predve?er spojenie s Ve?kou Britániou , Írskom bol industrializovaných ( najmä bielize? ). priemysel [106] Je možné, že tým, že zlú?enie oboch ekonomík naraz, Írsko nepreukázalo, industrializáciu, ale "namiesto toho sa stal dodávate?om potravín - a kapitálu - k 'pevninu'." [107]

Masové emigrácie nasledoval v brázde ve?kého hladomoru v polovici 19. storo?ia-a pokra?oval až do roku 1980. [108] Avšak, írsky ekonomický skúsenos? zvráti? dramaticky v priebehu roka 1990, ktorý videl za?iatok nebývalého ekonomického rastu v Írska republika, v jave známom ako " keltský tiger ", [109] a mier bol obnovený v Severnom Írsku. V roku 2005 sa Írska republika bola zaradená najlepšie miesto k životu na svete, pod?a " kvality života "hodnotenie The Economist ?asopis. [110] Írska republika pripojila k euru v roku 1999, zatia? ?o Severné Írsko zostalo s libra šterlingov . Obaja Írska republika a Severné Írsko vstúpilo recesie v roku 2008 [111] [112] a v roku 2009, miera nezamestnanosti pre Írsku republiku bol 12,5% [113] kvôli 2008-2010 írsky finan?nú krízu .

Doprava

Írsko má pä? hlavných medzinárodných letísk: letisko v Dubline , Belfast medzinárodné letisko (Aldergrove), Cork Airport , Shannon letisko a Írsko West Airport (Knock). Dublin letiska je najrušnejšie týchto , [114] prepravujúce viac než 22 miliónov cestujúcich ro?ne [115] a nový terminál a pristávacej dráhy sú vo výstavbe. [116] Všetky poskytujú služby na Ve?kú Britániu a kontinentálnej Európe, zatia? ?o Belfast International, Dubline a Shannon ponúkajú tiež transatlantické služby. Po nieko?ko desa?ro?í, Shannon bol dôležitý bod pre tankovanie transatlantických trasách. [117] V posledných rokoch sa otvorila pred detek?nej služby umož?ujúce cestujúcim prejs? služby pris?ahovalectva do Spojených štátov pred odletom z Írska. Tam je tiež nieko?ko menších regionálnych letísk: George Best Belfast City Airport , Mesto Derry letisko , Galway letiska , Kerry letisko (Farranfore), Sligo Airport (Strandhill), Waterford letisko a Donegal Airport (Carrickfinn). Pravidelné služby z týchto regionálnych body sú v hlavnej obmedzi? na lety cestova? do iných ?astí Írska a Ve?kej Británie. Letecké spolo?nosti so sídlom v Írsku patrí Aer Lingus (bývalý národný leteckou spolo?nos?ou v Írskej republike), Ryanair , Aer Arann a CityJet .

Írsko má hlavné prístavy v Dubline , Belfaste , Corku , Rosslare , Derry a Waterford . Menšie prístavy existujú v Arklow, Ballina, Drogheda, Dundalk, Dún Laoghaire, Foynes, Galway, Larne, Limerick, New Ross, Sligo, Warrenpoint a Wicklow. Prístavov v republike rukoväti 3,6 milióna cestujúcich prechádzajúcich mora medzi Írskom a Ve?kou Britániou každý rok. [118] Drvivá vä?šina ?ažkých nákladných obchodu sa uskuto??uje po mori. Prístavov v Severnom Írsku rukoväti 10 megaton (11 miliónov malých ton ), z obchodu s tovarom s Britániou každoro?ne, zatia? ?o prístavy v Írskej republike rukoväti 7,6 miliónov ton (8,4 miliónov malých ton).

Trajektové spojenia medzi Írskom a Ve?kou Britániou cez Írske more patrí cesty z Dublinu do Holyhead , Birkenhead , a Douglas, Ostrov Man , Belfast Stranraer , Birkenhead a Douglas, Ostrov Man , Larne na Cairnryan a Troonu , Cork Swansea a Rosslare na Fishguard a Pembroke .

Tam sú tiež trajektové spoje do Francúzska, z Rosslare do Roscoff a Cherbourg , a tiež z Corku do Roscoff .

Nieko?ko (vä?šinou hypotetickej) plánuje stava? " Írske more tunel ", boli presadzujú. Prvý vážny návrh bol v roku 1897, ktorý bol na tunel medzi Írskom a Škótskom prechod Severnej kanála . Najviac nedávno, v roku 2004, Inštitúcie inžinierov Írska navrhuje " Tusker tunel "medzi prístavmi Rosslare a Fishguard. [119] [120] V roku 1997 britský inžinierska firma, Symonds, navrhla železni?ný tunel od Dublinu k Holyhead. Jeden z dvoch posledných návrhov, na 80 km (50 mi), by bol z?aleka najdlhší tunel na svete a bude stá? odhadom 20 miliárd €.

Írsko je medzimestské železnica, významných vodných prístavov, letísk (s pravidelnými non-vnútroštátne lety), a dia?nic (vrátane niektorých dia?nic blíži dokon?enie).

Železni?ná sie? v Írsku bola vyvinutá rôznymi súkromnými spolo?nos?ami v priebehu 19. storo?ia, s niektorými dostávajú štátne prostriedky v neskorej 19. storo?ia. Sie? dosiahla jeho najvä?ší rozsah v roku 1920. Široký rozchod ko?ají z 1600 mm (5 ft 3in) [121] bola schválená ako štandard na ostrove , hoci tam boli aj stovky kilometrov 914 mm (3 ft) úzkorozchodnej železnice . [121]

Dlhé vzdialenosti osobné vlaky v Írskej republike sú riadené Iarnród Éireann spoji? vä?šina hlavných miest a miest. V Severnom Írsku, železni?né služby sú poskytované v Severnom Írsku dráh . ?alej, Írsko má jeden z najvä?ších venovanej nákladnej železni?nej dopravy v Európe, prevádzkuje Bord na Mona v celkovej výške takmer 1400 km (870 mi). [122]

V Dubline, dve miestne železni?nej siete poskytujú dopravy v meste a jeho bezprostrednom okolí. The Dublin oblastné rýchla preprava (skáka?) spája centrum mesta s pobrežnou predmestí. Nový ?ahký železni?ný systém, LUAS , sa otvoril v roku 2004 a prepravuje cestujúcich do strednej a západnej predmestia. Nieko?ko viac LUAS liniek je plánované, rovnako ako Dublin Metro . DART je prevádzkovaný Iarnród Éireann a LUAS prevádzkuje Veolia za povolenie od železnice Procurement agentúra . Pod?a írskej vlády Transport 21 plánu, Cork Midleton bol otvorený železni?né spojenie v roku 2009. Re-otvorenie Navanu - Clonsilla železni?né spojenie a západnej železni?ný koridor patrí medzi budúcich projektov v rámci rovnakého plánu. [123]

Služby v Severnom Írsku sú rozptýlené v porovnaní so zvyškom Írska alebo Ve?kej Británie. Ve?ká železni?nej siete bola výrazne obmedzené v rokoch 1950 až 1960. [124] Aktuálne služieb zah??a prímestskej linky do Larne , Newry a Bangor , ako aj služby pre Derry. K dispozícii je aj vetva od Coleraine do Portrush . [125]

Motoristi v Írsku jazdí v?avo . K dispozícii je rozsiahla cestnej siete a rozvoja dia?ni?nej siete sa vetvi? z Dublin a Belfast zvláš?. Historicky, vlastníci pozemku vyvinula vä?šina ciest a neskôr Turnpike veria zhromaždených mýta tak, že ako skoro ako 1800 Írsko malo 16.100 km (10.000 km) cestná sie?. [126] V uplynulých rokoch, írska vláda spustila novú dopravný plán, ktorý je najvä?ším investi?ný projekt, kedy v dopravnom systéme v Írsku: investície € 34 miliárd eur z roku 2006 do roku 2015. Práca na po?te cestných projektov sa už za?ala a niektoré ciele boli dokon?ené. [127]

Írsko je prvou mail tréner služby boli zmluvne s vládou John Anderson s William Bourne v roku 1791, ktorý tiež venovaná na zlepšenie stavu ciest. [128] Systém mail autobusy, ko?e a "bians" bol ešte viac vyvinutý Charlesom Bianconi , so sídlom v CLONMEL, od 1815 ako prove-bežec moderný írsku verejnú dopravu systém.

[129] Dnes, hlavnej autobusovej spolo?nosti Bus Éireann v republike a Ulsterbus v Severnom Írsku, ktoré oba ponúkajú rozsiahle služby pre cestujúcich vo všetkých ?astiach ostrova. Dublin Bus špecificky slúži vä?šej Dublin oblasti a Metro prevádzkuje služby vo vä?šom Belfast oblasti.

Zna?enie a obmedzenie rýchlosti v Írskej republike, sú uvedené v kilometroch za hodinu, s obmedzenia rýchlosti, ktoré zmenilo v roku 2005. Vzdialenos? a rýchlos? zna?enia v Severnom Írsku použitie imperiálne jednotky v oby?ajný so zvyškom Spojeného krá?ovstva.

Elektrických sietí

Pre ve?a z ich existencie siete elektriny v Írskej republike a Severnom Írsku boli úplne samostatné. Obe siete boli navrhnuté a vyrobené nezávisle post oddiel. Avšak, v dôsledku zmien v posledných rokoch, sú teraz spojené s tromi prepája [130] a tiež pripojený cez Ve?kej Británie do kontinentálnej Európy. Situácia v Severnom Írsku je komplikuje tým, že otázka súkromnými spolo?nos?ami, ktoré dodávajú elektrickú energiu Severného Írska (NIE), s dostato?ným výkonom. V Írskej republike, ESB nepodarilo modernizáciu elektrárne a dostupnos? elektrární nedávno v priemere iba 66%, jeden z najhorších týchto sadzieb v západnej Európe. EirGrid je budova HVDC prenosové vedenie medzi Írskom a Ve?kou Britániou s kapacitou 500 MW, o 10% pri najvyššom za?ažení v Írsku. [131]

Ringsend elektráre? v Dubline

Podobne ako u elektriny, zemného plynu distribu?nej sústavy je aj teraz všetci-ostrov, s plynovod spájajúci Gormanston, kraj Meath , a Ballyclare , kraj Antrim . [132] Vä?šina plynu v Írsku prejde prepojenie medzi Twynholm vo Škótsku a Ballylumford , County Antrim a Loughshinny , County Dublin . Zníženie dodávok pochádza z Kinsale plynu po?a mimo pobrežia County Cork [133] [134] a Corrib ložisko zemného plynu pri pobreží grófstva Mayo má zatia? prís? on-line. County Mayo oblasti ?elia niektorým miestnym opozície cez kontroverzné rozhodnutie spresni? plynu na pevnine.

Tam boli nedávne úsilie v Írsku na použitie obnovite?ných zdrojov energie , ako je veterná energia . Ve?ké veterné elektrárne sú konštruované v pobrežných okresoch, ako je Cork, Donegal, Mayo a Antrim. Aký bude svet je najvä?ší pobrežné veterné farmy je teraz vyvíjaný na Arklow banky Veterný park pri pobreží grófstva Wicklow . Predpokladá sa, že veterné farmy Arklow prinesie 10% výkonu Írska potrieb, ak je kompletný. Výstavby veterných elektrární v niektorých prípadoch meškal o opozícii od miestnych komunít, z ktorých niektorí považujú veterné turbíny majú by? nevzh?adné. Írska republika je tiež bráni starnutiu sie?, ktorá nebola ur?ená ku k?u?ke rozdielna dostupnos? energie, ktorá pochádza z veterných elektrární. ESB sa Turlough Hill zariadenie je jediná sila-skladovacích zariadení v štáte. [135]

Demografia

Obyvate?ov Írska od roku 1603 ukazuje dôsledok ve?kého hladomoru (1845 do 9) (Poznámka: údaje pred 1841 ar sú?asných odhadov).

?udia žili v Írsku viac než 9000 rokov, ale málo je známe o paleolitu a neolitu obyvate?ov ostrova. ?oskoro historické a genealogické záznamy na vedomie existenciu desiatok rôznych národov, ktoré môžu alebo nemusia by? mytologický, napríklad Cruithne , Attacotti , Conmaicne , Eóganachta , Érainn , a Soghain , aby sme vymenovali len nieko?ko. Za posledných 1000 rokov alebo tak, Vikingovia , Normani , škótske a anglické majú všetci sa pridali k gaelský populácii.

Írsko je najvä?ší náboženskú skupinu, je kres?anstvo . Najvä?ší ozna?enie je rímsky katolicizmus predstavuje viac než 73% na ostrov (a asi 87% [136] z Írskej republiky). Vä?šina zo zvyšku populácie sa drží jeden z rôznych protestantských denominácií (asi 53% v Severnom Írsku). [137] Najvä?ší je anglikánska cirkev Írska . Moslimská komunita rastie v Írsku, vä?šinou cez zvýšenú imigráciu. Ostrov má malú židovskú komunitu . Asi 4% obyvate?ov republiky [136] a približne 14% populácie Severné Írsko [137] popisova? seba ako bez vyznania. In a 2010 survey conducted on behalf of the Irish Times , 32% of respondents said they went to a religious service more than once a week. [ citation needed ]

The population of Ireland rose rapidly since the 16th century until the mid-19th century, but a devastating famine in the 1840s caused one million deaths and forced over one million more to emigrate in its immediate wake. Over the following century, the population reduced by over half, at a time when the general trend in European countries was for populations to rise by an average of three-fold.

Population density map of Ireland 2002 showing the heavily weighted eastern seaboard and Ulster.

Emigration from Ireland over this period contributed to the populations of England, the United States, Canada and Australia where today a large Irish diaspora lives. Today 4.3 million Canadians, or 14% of her population, are of Irish descent. [ 138 ] A total of 36 million Americans claim Irish ancestry – more than 12% of the total population and 20% of the white population. [ 139 ] Massachusetts is the most Irish of US states with 23.8% of the population claiming Irish ancestry. The pattern of immigration over this period particularly devastated the western and southern sea-boards. Prior to the Great Famine, the provinces of Connacht, Munster and Leinster were more or less evenly populated whereas Ulster was far less densely populated than the other three. Today, Ulster and Leinster, and in particular Dublin, have a far greater population density than Munster and Connacht.

With growing prosperity since the last decade of the 20th century, Ireland became a place of immigration until the financial crisis that began in 2008. Since the European Union expanded to included Poland in 2004, Polish people have made up the largest number of immigrants (over 150,000) [ 140 ] from Central Europe . There has also been significant immigration from Lithuania , the Czech Republic and Latvia . [ 141 ]

The Republic of Ireland in particular has seen large-scale immigration. The 2006 census recorded that 420,000 foreign nationals, or about 10% of the population, lived in the Republic of Ireland . [ 142 ] Chinese and Nigerians , along with people from other African countries, have accounted for a large proportion of the non– European Union migrants to Ireland. Up to 50,000 eastern European migrant workers may have left Ireland towards the end of since 2008 . [ 143 ]

English has been spoken in Ireland since the Middle Ages and, since a language shift during the 19th century, has replaced Irish as the first language for a vast majority of the population. [ 144 ] Less than 10% of the population of the Republic of Ireland today speak Irish regularly outside of the education system [ 145 ] and 38% of those over 15 years are classified as "Irish speakers". In Northern Ireland, English is the de facto official language but official recognition is afforded to both Irish and Ulster Scots , which is also spoken by a number of people south of the border. In recent decades, with the increase in immigration, many more languages have been introduced, particularly deriving from Asia and Eastern Europe.

Kultúra

Ireland's culture comprises elements of the culture of ancient immigration and influences (such as Gaelic culture ) and more recent Anglicisation and Americanisation as well as participation in a broader European culture . In broad terms, Ireland is regarded as one of the Celtic nations of Europe, which also includes Scotland , Wales , Cornwall , Isle of Mann and Brittany . This combination of cultural influences is visible in the intricate designs termed Irish interlace or Celtic knotwork . These can be seen in the ornamentation of medieval religious and secular works. The style is still is popular today in jewellery and graphic art, [ 146 ] as is the distinctive style of traditional Irish music and dance, and has become indicative of modern "Celtic" culture in general.

Religion has played a significant role in the cultural life of the island since ancient times (and since the 17th century plantations , has been the focus of political identity and divisions on the island). Ireland's pre-Christian heritage fused with the Celtic Church following the missions of Saint Patrick in the 5th century. The Hiberno-Scottish missions , begun by the Irish monk Saint Columba , spread the Irish vision of Christianity to pagan England and the Frankish Empire . These missions brought written language to an illiterate population of Europe during the Dark Ages that followed the fall of Rome , earning Ireland the sobriquet, "the island of saints and scholars". In more recent years, the Irish pubs have become outposts of Irish culture worldwide.

The Republic of Ireland 's national theatre is the Abbey Theatre founded in 1904 and the national Irish-language theatre is An Taibhdhearc , established in 1928 in Galway . [ 147 ] [ 148 ] Playwrights such as Seán O'Casey , Brian Friel , Sebastian Barry , Conor McPherson and Billy Roche are internationally renowned. [ 149 ]

Umenie

Illustrated page from Book of Kells .

There are a number of languages used in Ireland. Irish is the main language to have originated from within the island. Since the later 19th century, English has become the predominant first language having been a spoken language in Ireland since the Middle Ages. A large minority claim some ability to speak Irish today, although it is the first language only of a small percentage of the population. Under the constitution of the Republic of Ireland, both languages have official status with Irish being the national and first official language. In Northern Ireland, English is the dominant state language, whilst Irish and Ulster Scots are recognised minority languages.

Ireland has made a large contribution to world literature in all its branches, particularly in the English language. Poetry in Irish is the oldest vernacular poetry in Europe, with the earliest examples dating from the 6th century. In English, Jonathan Swift , still often called the foremost satirist in the English language , was wildly popular in his day for works such as Gulliver's Travels and A Modest Proposal and Oscar Wilde is known most for his often quoted witticisms.

In the 20th century, Ireland produced four winners of the Nobel Prize for Literature : George Bernard Shaw , William Butler Yeats , Samuel Beckett and Seamus Heaney . Although not a Nobel Prize winner, James Joyce is widely considered to be one of the most significant writers of the 20th century. Joyce's 1922 novel Ulysses is considered one of the most important works of Modernist literature and his life is celebrated annually on 16 June in Dublin as " Bloomsday ". [ 150 ] Modern Irish literature is often connected with its rural heritage [ 151 ] through writers such as John McGahern and poets such as Seamus Heaney.

James Joyce one of the most significant writers of the 20th century.

The Irish traditional music and dance has seen a recent surge in popularity, not least through the phenomenon of Riverdance , a theatrical performance of Irish traditional dancing. [ 152 ] In the middle years of the 20th century, as Irish society was modernising, traditional music fell out of favour, especially in urban areas. [ 153 ] During the 1960s, inspired by the American folk music movement, there was a revival of interest in Irish traditional music led by groups such as The Dubliners , The Chieftains , Emmet Spiceland , The Wolfe Tones , the Clancy Brothers , Sweeney's Men and individuals like Seán Ó Riada and Christy Moore . [ 154 ]

Groups and musicians including Horslips , Van Morrison and Thin Lizzy incorporated elements of traditional music into contemporary rock music and, during the 1970s and 1980s, the distinction between traditional and rock musicians became blurred, with many individuals regularly crossing over between these styles of playing. This trend can be seen more recently in the work of artists like Enya , The Saw Doctors , The Corrs , Sinéad O'Connor , Clannad , The Cranberries , Black 47 and The Pogues among others.

During the 1990s, a sub-genre of folk metal emerged in Ireland that fused heavy metal music with Irish and Celtic music. The pioneers of this sub-genre were Cruachan , Primordial , and Waylander . Some contemporary music groups stick closer to a "traditional" sound, including Altan , Téada , Danú , Dervish , Lúnasa , and Solas . Others incorporate multiple cultures in a fusion of styles, such as Afro Celt Sound System and Kíla . The theme is can also be seen among Ireland's entries to the Eurovision Song Contest , where Ireland is also the most successful country in the competition with seven wins. [ 155 ]

The earliest known Irish graphic art and sculpture are Neolithic carvings found at sites such as Newgrange [ 156 ] and is traced through Bronze age artefacts and the religious carvings and illuminated manuscripts of the medieval period. During the course of the 19th and 20th centuries, a strong tradition of painting emerged, including such figures as John Butler Yeats , William Orpen , Jack Yeats and Louis le Brocquy .

Veda

Robert Boyle formulated Boyle's Law.

The Irish philosopher and theologian Johannes Scotus Eriugena was considered one of the leading intellectuals of his early Middle Ages. Sir Ernest Henry Shackleton , an Anglo-Irish explorer, was one of the principal figures of Antarctic exploration. He, along with his expedition, made the first ascent of Mount Erebus and the discovery of the approximate location of the South Magnetic Pole . Robert Boyle was an 17th century natural philosopher, chemist, physicist, inventor and early gentleman scientist . He is largely regarded one of the founders of modern chemistry and is best known for the formulation of Boyle's law . [ 157 ] 19th century physicist, John Tyndall , discovered the Tyndall effect , which explains why the sky is blue. Father Nicholas Joseph Callan , Professor of Natural Philosophy in Maynooth College , is best known for his invention of the induction coil , transformer and he discovered an early method of galvanisation in the 19th century.

Other notable Irish physicists include Ernest Walton , winner of the 1951 Nobel Prize in Physics . With Sir John Douglas Cockcroft , he was the first to split the nucleus of the atom by artificial means and made contributions to the development of a new theory of wave equation . [ 158 ] William Thomson, or Lord Kelvin , is the person whom the absolute temperature unit, the Kelvin , is named after. Sir Joseph Larmor , a physicist and mathematician, made innovations in the understanding of electricity, dynamics, thermodynamics and the electron theory of matter. His most influential work was Aether and Matter, a book on theoretical physics published in 1900. [ 159 ]

George Johnstone Stoney introduced the term electron in 1891. John Stewart Bell was the originator of Bell's Theorem and a paper concerning the discovery of the Bell-Jackiw-Adler anomaly and was nominated for a Nobel prize. [ 157 ] Notable mathematicians include Sir William Rowan Hamilton , famous for the invention of quaternions . Francis Ysidro Edgeworth was influential in the development of neo-classical economics, including the Edgeworth box . John B. Cosgrave was a specialist in number theory and discovered a 2000-digit prime number in 1999 and a record composite Fermat number in 2003. John Lighton Synge made progress in different fields of science, including mechanics and geometrical methods in general relativity. He had mathematician John Nash as one of his students.

Ireland has eight universities and numerous Institutes of Technologies as well as The Dublin Institute for Advanced Studies , which was established in 1940 with physicist Erwin Schrödinger as director. [ 160 ]

Šport

Gaelic football is the most popular sport in the Republic of Ireland in terms of match attendance and community involvement, and represents 34% of total sports attendances at events in Ireland and abroad, followed by hurling at 23%, soccer at 16% and rugby at 8% [ 161 ] and the All-Ireland Football Final is the most watched event in the sporting calendar. [ 162 ] Soccer is the most popular sport in Northern Ireland . [ 163 ] Swimming, golf, aerobics, soccer, cycling, Gaelic football and billiards/snooker are the sporting activities with the highest levels of playing participation. [ 164 ] Soccer is the most popular sport involving national teams. Northern Ireland have also produced two World Snooker Champions, and is governed by NIBSA —Northern Ireland Snooker Association—as recognised by Sport NI.

Many other sports are also played and followed, including basketball , boxing , cricket , fishing , golf , greyhound racing , handball , hockey , horse racing , motor sport , rugby league , show jumping and tennis .

Field sports

Hurling and Gaelic football, handball and rounders make up the national sports of the Republic of Ireland , collectively known as Gaelic games , and are also popular in Northern Ireland. Gaelic games are governed by the Gaelic Athletic Association (GAA), with the exception of ladies' Gaelic football and camogie (women's variant of hurling), which are governed by separate organisations. The headquarters of the GAA (and the main stadium) is located at the 82,500 [ 165 ] capacity Croke Park in north Dublin. Many major GAA games are played there, including the semi-finals and finals of the All-Ireland Senior Football Championship and All-Ireland Senior Hurling Championship . During the redevelopment of the Lansdowne Road stadium in 2007–10, international rugby and soccer were played there. [ 166 ] All GAA players, even at the highest level, are amateurs, receiving no wages, although they are permitted to receive a limited amount of sport-related income from commercial sponsorship.

The Irish Football Association (IFA) was originally the governing body for soccer across the island. The game has been played in an organised fashion in Ireland since the 1870s, with Cliftonville FC in Belfast being Ireland's oldest club. It was most popular, especially in its first decades, around Belfast and in Ulster. However, some clubs based outside Belfast thought that the IFA largely favoured Ulster-based, Protestant clubs in such matters as selection for the national team. In 1921, following an incident in which, despite an earlier promise, the IFA moved an Irish Cup semi-final replay from Dublin to Belfast [ 167 ]

Dublin-based clubs broke away to form the Football Association of the Irish Free State. Today the southern association is known as the Football Association of Ireland (FAI). Despite being initially blacklisted by the Home Nations ' associations, the FAI was recognised by FIFA in 1923 and organised its first international fixture in 1926 (against Italy ). However, both the IFA and FAI continued to select their teams from the whole of Ireland, with some players earning international caps for matches with both teams. Both also referred to their respective teams as Ireland .

Paul O'Connell reaching for the ball during a line out against Argentina in 2007.

In 1950, FIFA directed the associations only to select players from within their respective territories and, in 1953, directed that the FAI's team be known only as " Republic of Ireland " and that the IFA's team be known as " Northern Ireland " (with certain exceptions). Northern Ireland qualified for the World Cup finals in 1958 (reaching the quarter-finals), 1982 and 1986 . The Republic qualified for the World Cup finals in 1990 (reaching the quarter-finals), 1994 , 2002 and the European Championships in 1988 . Across Ireland, there is significant interest in the English and, to a lesser extent, Scottish soccer leagues.

Unlike soccer, Ireland continues to field a single national rugby team and a single association, the Irish Rugby Football Union (IRFU), governs the sport across the island. The Irish rugby team have played in every Rugby World Cup , making the quarter-finals in four of them. Ireland also hosted games during the 1991 and the 1999 Rugby World Cups (including a quarter-final). There are four professional Irish teams; all four play in the Magners League and three compete for the Heineken Cup . Irish rugby has become increasingly competitive at both the international and provincial levels since the sport went professional in 1994. During that time, Ulster ( 1999 [ 168 ] ), Munster ( 2006 [ 169 ] and 2008 [ 170 ] ) and Leinster ( 2009 ) [ 171 ] have won the Heineken Cup. In addition to this, the Irish International side has had increased success in the Six Nations Championship against the other European elite sides. This success, including Triple Crowns in 2006 and 2007, culminated with a clean sweep of victories, known as a Grand Slam , in 2009. [ 172 ]

The Ireland cricket team was among the associate nations that qualified for the 2007 Cricket World Cup . It defeated Pakistan and finished second in its pool, earning a place in the Super 8 stage of the competition. The team also competed in the 2009 ICC World Twenty20 after jointly winning the qualifiers , where they also made the Super 8 stage. Ireland also won the 2009 ICC World Cup Qualifier to secure their place in the 2011 Cricket World Cup , as well as official ODI status through 2013.

The Irish rugby league team is made up predominantly of players based in England with Irish-family connections, with others drawn from the local competition and Australia. Ireland reached the quarter-finals of the 2000 Rugby League World Cup .

Ostatné športy

Horse racing and greyhound racing are both popular in Ireland. There are frequent horse race meetings and greyhound stadiums are well-attended. The island is noted for the breeding and training of race horses and is also a large exporter of racing dogs. [ 173 ] The horse racing sector is largely concentrated in the County Kildare . [ 174 ]

Irish athletics has seen some development in recent times, with Sonia O'Sullivan winning two notable medals at 5,000 metres; gold at the 1995 World Championships and silver at the 2000 Sydney Olympics . Gillian O'Sullivan won silver in the 20k walk at the 2003 World Championships, while sprint hurdler Derval O'Rourke won gold at the 2006 World Indoor Championship in Moscow . Olive Loughnane won a silver medal in the 20k walk in the World Athletics Championships in Berlin in 2009.

Boxing is governed by the Irish Amateur Boxing Association . In 1992, Michael Carruth won a gold medal for boxing in the Barcelona Olympic Games and in 2008 Kenneth Egan won a silver medal for boxing in the Olympic Games in Beijing. [ 175 ]

Golf is very popular and golf tourism is a major industry attracting more than 240,000 golfing visitors annually. [ 176 ] The 2006 Ryder Cup was held at The K Club in County Kildare . [ 177 ] Pádraig Harrington became the first Irishman since Fred Daly in 1947 to win the British Open at Carnoustie in July 2007. [ 178 ] He successfully defended his title in July 2008 [ 179 ] before going on to win the PGA Championship in August. [ 180 ] Harrington became the first European to win the PGA Championship in 78 years and was the first winner from Ireland. In 2010, Graeme McDowell , from Northern Ireland, became the first golfer from either side of the Irish border to win the US Open , and the first European to win that tournament since Englishman Tony Jacklin won in 1970.

The west coast of Ireland, Lahinch and Donegal Bay in particular, have popular surfing beaches, being fully exposed to the Atlantic Ocean . Donegal Bay is shaped like a funnel and catches west/south-west Atlantic winds, creating good surf, especially in winter. In recent years, Bundoran has hosted European championship surfing. Scuba diving is increasingly popular in Ireland with clear waters and large populations of sea life, particularly along the western seaboard. There are also many shipwrecks along the coast of Ireland, with some of the best wreck dives being in Malin Head and off the County Cork coast. [ 181 ]

With thousands of lakes, over 14,000 kilometres (8,700 mi) of fish bearing rivers and over 3,700 kilometres (2,300 mi) of coastline, Ireland is a popular angling destination. The temperate Irish climate is suited to sport angling. While salmon and trout fishing remain popular with anglers, salmon fishing in particular received a boost in 2006 with the closing of the salmon driftnet fishery. Coarse fishing continues to increase its profile. Sea angling is developed with many beaches mapped and signposted, [ 182 ] and the range of sea angling species is around 80. [ 183 ]

Food and drink

Gubbeen cheese , an example of the resurgence in Irish cheese making

Food and cuisine in Ireland takes its influence from the crops grown and animals farmed in the island's temperate climate and from the social and political circumstances of Irish history. For example, whilst from the Middle Ages until the arrival of the potato in the 16th century the dominant feature of the Irish economy was the herding of cattle, the number of cattle a person owned was equated to their social standing. [ 184 ] Thus herders would avoid slaughtering a milk-producing cow. [ 184 ]

For this reason, pork and white meat were more common than beef and a thick fatty strips of salted bacon (or rashers ) and the eating of salted butter (ie a dairy product rather than beef itself) have been a central feature of the diet in Ireland since the Middle Ages. [ 184 ] The practice of bleeding cattle and mixing the blood with milk and butter (not unlike the practice of the Maasai ) was common [ 185 ] and black pudding, made from blood, grain (usually barley) and seasoning, remains a breakfast staple in Ireland. All of these influences can be seen today in the phenomenon of the " breakfast roll ".

The introduction of the potato in the second half of the 16th century heavily influenced cuisine thereafter. Great poverty encouraged a subsistence approach to food and by the mid-19th century the vast majority of the population sufficed with a diet of potatoes and milk. [ 186 ] A typical family, consisting a man, a woman and four children, would eat 18 stone (110 kg) of potatoes a week. [ 184 ] Consequently, dishes that are considered as national dishes represent a fundamental unsophistication to cooking, such as the Irish stew , bacon and cabbage , boxty , a type of potato pancake, or colcannon , a dish of mashed potatoes and kale or cabbage . [ 184 ]

Since the last quarter of the 20th century, with a re-emergence of wealth in Ireland, a "New Irish Cuisine" based on traditional ingredients incorporating international influences [ 187 ] has emerged. [ 188 ] This cuisine is based on fresh vegetables, fish (especially salmon , trout , oysters , mussels and other shellfish), as well as traditional soda breads and the wide range of hand-made cheeses that are now being produced across the country. The potato remains however a fundamental feature of this cuisine and the Irish remain the highest per capita [ 184 ] consumers of potatoes in Europe. An example of this new cuisine is "Dublin Lawyer": lobster cooked in whiskey and cream. [ 189 ] Traditional regional foods can be found throughout the country, for example coddle in Dublin or drisheen in Cork, both a type of sausage, or blaa , a doughy white bread particular to Waterford .

Ireland once dominated the world's market for whiskey , producing 90% of the world's whiskey at the start of the 20th century. However, as a consequence of bootleggers during the prohibition in the United States (who sold poor-quality whiskey bearing Irish-sounding names thus eroding the pre-prohibition popularity for Irish brands) [ 190 ] and tariffs on Irish whiskey across British Empire during the Anglo-Irish Trade War of the 1930s, [ 191 ] sales of Irish whiskey worldwide fell to a mere 2% by the mid-20th century. [ 192 ] In 1953, an Irish government survey, found that 50 per cent of whiskey drinkers in the United States had never heard of Irish whiskey . [ 193 ]

Irish whiskey, however, remained popular domestically and in recent decades has grown in popularity again internationally. [ 194 ] Typically, Irish whiskey is not as smoky as a Scotch whisky , but not as sweet as American or Canadian whiskies. [ 194 ] Whiskey forms the basis of traditional cream liqueurs , such as Baileys , and the " Irish coffee " (a cocktail of coffee and whiskey reputedly invented at Foynes flying-boat station ) is probably the best-known Irish cocktail.

Stout , a kind of porter beer , particularly Guinness , is typically associated with Ireland, although originally being more closely associated with London . Porter remains very popular, although it has lost sales since the mid-20th century to lager . Cider , particularly Magners (marketed in the Republic of Ireland as Bulmers ), is also a popular drink. Red lemonade , a soft-drink, is consumed on its own and as a mixer, particularly with whiskey. [ 195 ]

Pozri tiež

Berie na vedomie

 1. ^ Irish Travellers are an officially recognised ethnic group in Northern Ireland under the Race Relations (Northern Ireland) Order, 1997. In the Republic of Ireland they are classed as a "social group". Census forms in both jurisdictions contain tick-boxes for respondents to describes themselves as being an Irish Traveller. Viac informácií nájdete na:
 2. ^ numbers vary, from a low of 12,000. [ 39 ] Giovanni Battista Rinuccini wrote 50,000, [ 40 ] TN Burke said 80,000 to 100,000 [ 40 ]
 3. ^ a b These figure reflect the 2006 census of population for the Republic of Ireland and the 2008 estimate of population for Northern Ireland.

Odkazy

 1. ^ "The World Factbook" . Central Intelligence Agency (USA). 2009-11-27 . https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ei.html . Zdroj 2010-01-01.  
 2. ^ Nolan, William. "Geography of Ireland" . Government of Ireland . http://www.gov.ie/en/essays/geography.html . Zdroj 2009-11-11.  
 3. ^ a b The 2008 population of the Republic of Ireland was estimated to be 4,422,100 and that of Northern Ireland was estimated to be 1,775,000. The 2009 estimate for the Republic of Ireland is 4,459,300 persons. An official 2009 estimate for Northern Ireland has not yet been prepared. These estimates from the official governmental statistics agencies in the respective jurisdictions:
 4. ^ "Islands by Area" . UN System-Wide Earthwatch . United Nations Environment Programme . 1998-02-18 . http://islands.unep.ch/Tiarea.htm . Retrieved 2008-08-30 .  
 5. ^ Solnit, Rebecca (1997). Book of Migrations: Some Passages in Ireland . London: Verso. s. 100. ISBN 1-85984-186-4 . http://books.google.com/?id=M7PixoY16fkC&pg=PA100 .  
 6. ^ Heritage Ireland. "Céide Fields" . Office of Public Works . http://www.heritageireland.ie/en/West/CeideFields/ . Zdroj 2008-10-23.  
 7. ^ "O'Donnell Lecture 'People called Keltoi, the La Tène Style, and ancient Celtic languages: the threefold Celts in the light of geography'" . Aberystwyth University . http://www.aber.ac.uk/en/news/archive/2008/may/title-80370-en.html . Retrieved 2011-03-18 .  
 8. ^ "O'Donnell Lecture 2008 Appendix" . http://www.wales.ac.uk/Resources/Documents/Research/ODonnell.pdf .  
 9. ^ Koch, John (2009). Tartessian: Celtic from the Southwest at the Dawn of History in Acta Palaeohispanica X Palaeohispanica 9 (2009) . Palaeohispanica. pp. 339–351. ISSN 1578-5386 . http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/54/26koch.pdf . Zdroj 2010-05-17.  
 10. ^ Koch, John. "New research suggests Welsh Celtic roots lie in Spain and Portugal" . http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=2146413465 . Získaný 10. mája 2010.  
 11. ^ Cunliffe, Karl, Guerra, McEvoy, Bradley; Oppenheimer, Rrvik, Isaac, Parsons, Koch, Freeman and Wodtko (2010). Celtic from the West: Alternative Perspectives from Archaeology, Genetics, Language and Literature . Oxbow Books and Celtic Studies Publications. s. 384. ISBN 978-1-84217-410-4 . http://www.oxbowbooks.com/bookinfo.cfm/ID/88298//Location/DBBC .  
 12. ^ "Rethinking the Bronze Age and the Arrival of Indo-European in Atlantic Europe" . University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies and Institute of Archaeology, University of Oxford . http://www.oxbowbooks.com/pdfs/books/Celtic%20West%20conf.pdf . Získal 24 mája 2010.  
 13. ^ Cunliffe, Barry (2008). A Race Apart: Insularity and Connectivity in Proceedings of the Prehistoric Society 75, 2009, pp. 55–64 . The Prehistoric Society. s. 61.  
 14. ^ Mascheretti, Silvia; Rogatcheva, Margarita; Gündüz, Islam; Fredga, Karl; Searle, Jeremy (2003-08-07). "How Did Pygmy Shrews Colonize Ireland? Clues from a Phylogenetic Analysis of Mitochondrial Cytochrome B Sequences". Proceedings of the Royal Society (Royal Society) 270 (1524): 1593. doi : 10.1098/rspb.2003.2406 . PMC 1691416 . PMID 12908980 .  
 15. ^ Freeman, Philip (2001). Ireland and the classical world . Austin, Texas: University of Texas Press. s. 65. ISBN 0-292-72518-3 . http://books.google.com/?id=ZSHhfOM-5AEC&pg=PA65 .  
 16. ^ Freeman, Philip (2001). Ireland and the Classical World . Austin: University of TexasPress.  
 17. ^ "Hibernia" . Roman Empire . United Nations of Roma Victrix . http://www.unrv.com/provinces/hibernia.php . Zdroj 2008-11-08.  
 18. ^ O'Hart, John (1892). Irish Pedigrees: or, The Origin and Stem of the Irish Nation . Dublin: J. Duffy and Co.. s. 725.  
 19. ^ Darcy, R; Flynn, William (March 2008). "Ptolemy's Map of Ireland: a Modern Decoding" . Irish Geography (Informaworld.com) 14 (1): 49–69 . http://www.informaworld.com/smpp/section?content=a791562641&fulltext=713240928 . Retrieved 2010-01-01 .  
 20. ^ Carson, RAG and O'Kelly, Claire: A catalogue of the Roman coins from Newgrange, Co. Meath and notes on the coins and related finds , pages 35–55. Proceedings of the Royal Irish Academy, volume 77, section C
 21. ^ Dáibhí Ó Cróinín , "Ireland, 400–800", in Dáibhí Ó Cróinín (ed.), A New History of Ireland 1: Prehistoric and Early Ireland , Oxford University Press, 2005, pp. 182–234.
 22. ^ Jaski, Bart (2005). "Kings and kingship". In Seán Duffy. Medieval Ireland. An Encyclopedia . Abingdon and New York. pp. 251–254.   , p.253
 23. ^ Ginnell, Laurence (1894). The Brehon laws: a legal handbook . T Fisher Unwin. s. 81 . http://books.google.com/?id=t6wuAAAAIAAJ&vq=%22The%20Brehons%22&pg=PA81 .  
 24. ^ Patrick Francis Moran (1913). " St. Palladius ". Catholic Encyclopedia . New York: Robert Appleton spolo?nosti.  
 25. ^ De Paor, Liam (1993). Saint Patrick's World: The Christian Culture of Ireland's Apostolic Age . Dublin: Four Courts, Dublin. pp. 78, 79. ISBN 1-85182-144-9 .  
 26. ^ a b Cahill, Tim (1996). How the Irish Saved Civilization . Anchor Books. ISBN 0385418493 .  
 27. ^ Dowley, Tim, et al., ed (1977). Eerdman's Handbook to the History of Christianity . Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.. ISBN 0-8028-3450-7 .  
 28. ^ Stokes, Margaret (1888). Early Christian art in Ireland . London: Chapman and Hall. pp. 9, 87, 117 . http://books.google.com/?id=25gTAAAAQAAJ .  
 29. ^ Bartlett, Thomas (2010), Ireland: A History , Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-19720-5  
 30. ^ Ó Corráin, Donnchadh . "Vikings & Ireland" . http://www.ucc.ie/celt/General%20Vikings%20in%20Ireland.pdf . Retrieved 2010-03-19  
 31. ^ Chrisafis, Angelique (2005-01-25). "Scion of traitors and warlords: why Bush is coy about his Irish links" . World News (London: The Guardian) . http://www.guardian.co.uk/world/2005/jan/27/usa.angeliquechrisafis . Zdroj 2008-11-08.  
 32. ^ Previté-Orton, Charles (1975). The Shorter Cambridge Medieval History . Cambridge University Press. s. 810. ISBN 978-0521099776 .  
 33. ^ Curtis, Edmund (2002). A History of Ireland from Earliest Times to 1922 . New York: Routledge. s. 49. ISBN 0415279496 .  
 34. ^ Edwards, Ruth et al (2005). An Atlas of Irish History . Routledge. s. 106. ISBN 978-0415339520 .  
 35. ^ Ó Clabaigh, Colmán N. (2005). "Papacy". In Seán Duffy. Medieval Ireland. An Encyclopedia . Abingdon and New York. pp. 361–362.   , p.361
 36. ^ Hosler, John D. (2007). Henry II: A Medieval Soldier at War, 1147-1189 . Brill Academic Publishers. s. 239. ISBN 978-9004157248 .  
 37. ^ Bolton, Brenda et al (2003). Adrian IV, the English Pope, 1154-1159: Studies and Texts . Ashgate Publishing. s. 149. ISBN 978-0754607083 .  
 38. ^ "Laws that Isolated and Impoverished the Irish" . Nebraska Department of Education . http://www.education.ne.gov/SS/irish/unit_1.html . Retrieved 2011-01-13 .  
 39. ^ Foster, Robert Fitzroy (1989). Modern Ireland . Tu?niak. s. 107. ISBN 9780140132502 . "'slave-hunts' certainly happened, though their extent has been exaggerated; there were probably 12,000 Irish in the West Indies by the late 1600s"  
 40. ^ a b O'Callaghan, Sean (2000). To Hell or Barbados . Brandon. s. 85. ISBN 9780863222870 .  
 41. ^ "The curse of Cromwell" . A Short History of Ireland . BBC Northern Ireland . http://www.bbc.co.uk/northernireland/ashorthistory/archive/intro99.shtml . Zdroj 2008-11-08.  
 42. ^ "Laws in Ireland for the Suppression of Popery" . University of Minnesota Law School . http://library.law.umn.edu/irishlaw/offices.html . Zdroj 2009-01-23.  
 43. ^ Dickson, David (1997). Arctic Ireland: The Extraordinary Story of the Great Frost and Forgotten Famine of 1740–41 . Belfast: White Row Press Ltd. ISBN 978-1870132855 .  
 44. ^ a b c Ó Gráda, Cormac (1989). The Great Irish Famine . Cambridge: Cambridge University Press. s. 12. ISBN 0521552664 .  
 45. ^ a b Clarkson, Leslie; Crawford, Margaret (2001), Oxford: Oxford University Press, p. 274, ISBN 0198227515  
 46. ^ a b Ward, Alan J. (1994). The Irish Constitutional Tradition: Responsible Government and Modern Ireland, 1782–1992 . Washington, DC: Catholic University of America Press. s. 28. ISBN 0-81320-784-3 .  
 47. ^ "The Irish Potato Famine" . Digital History. 2008-11-07 . http://www.digitalhistory.uh.edu/historyonline/irish_potato_famine.cfm . Zdroj 2008-11-08.  
 48. ^ Vallely, Paul (2006-04-25). "1841: A window on Victorian Britain—This Britain" . London: The Independent . http://www.independent.co.uk/news/uk/this-britain/1841-a-window-on-victorian-britain-475516.html . Retrieved 2009-04-16 .  
 49. ^ Quinn, Eamon (2007-08-19). "Ireland Learns to Adapt to a Population Growth Spurt" . Europe (New York Times) . http://www.nytimes.com/2007/08/19/world/europe/19ireland.html?ex=1345176000&en=ab2b49203b6fb511&ei=5088&partner=rssnyt&emc=rss . Zdroj 2008-11-08.  
 50. ^ Kee, Robert (1972). The Green Flag: A History of Irish Nationalism . London: Weidenfeld and Nicholson. pp. 376–400. ISBN 029717987X .  
 51. ^ a b Kee, Robert (1972). The Green Flag: A History of Irish Nationalism . London: Weidenfeld and Nicholson. pp. 478–530. ISBN 029717987X .  
 52. ^ a b Morough, Michael (December 2000). History Review . pp. 34–36.  
 53. ^ Kee, Robert (1972). The Green Flag: A History of Irish Nationalism . London: Weidenfeld and Nicholson. pp. 719–748. ISBN 029717987X .  
 54. ^ Gwynn, Stephen (January 1934). "Ireland Since the Treaty". Foreign Affairs 12 (2): 322.  
 55. ^ Connolly, Kevin (2004-06-01). "Irish who fought on the beaches" . Northern Ireland News (BBC) . http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/3749629.stm . Zdroj 2008-11-08.  
 56. ^ a b Hull, Mark:The Irish Interlude: German Intelligence in Ireland, 1939–1943, Journal of Military History, Vol. 66, No. 3 (Jul, 2002), pp. 695–717
 57. ^ Carroll, Joseph T. (2002). Ireland in the War Years 1939-1945 . San Francisco: International Scholars Publishers. s. 190. ISBN 9781573091855 .  
 58. ^ Clancy, Patrick; Sheelagh Drudy, Kathleen Lynch, Liam O'Dowd (1997). Irish Society: Sociological Perspectives . Institute of Public Administration. pp. 68–70. ISBN 1872002870 .  
 59. ^ Schmied, Doris (2005), Winning and Losing: the Changing Geography of Europe's Rural Areas , Chippenham, UK: Ashgate, p. 234, ISBN 0754641015  
 60. ^ OECD, The Future of International Migration to OECD Countries , Paris: OECD Publishing, p. 67 , http://books.google.com/books?id=t-MXbmt8J5YC&printsec=frontcover&dq=%22The+Future+of+International+Migration+to+OECD+Countries%22&as_brr=3&cd=1#v=onepage&q=&f=false  
 61. ^ Pogatchnik, Shawn (25 March 2010), Ireland's Economy Suffered Record Slump in 2009 , Business Week , http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9ELOCOG1.htm , retrieved 2010-04-06  
 62. ^ Whyte, John. "'How much discrimination was there under the Unionist regime, 1921–1968?' by John Whyte" . Contemporary Irish Studies . Conflict Archive on the Internet . http://cain.ulst.ac.uk/issues/discrimination/whyte.htm . Zdroj 2008-10-23.  
 63. ^ "Fair Employment in Northern Ireland" . Northern Ireland Office . http://cain.ulst.ac.uk/hmso/cmd380.htm . Zdroj 2008-10-23.  
 64. ^ ""We Shall Overcome" .... The History of the Struggle for Civil Rights in Northern Ireland 1968–1978 by NICRA (1978)" . Conflict Archive on the Internet . http://cain.ulst.ac.uk/events/crights/nicra/nicra78.htm . Zdroj 2008-10-23.  
 65. ^ Taylor, Peter (1997). Provos: The IRA and Sinn Féin . London: Bloomsbury Publishing Plc. pp. 33–56. ISBN 0-74753392X .  
 66. ^ Taylor, Peter (1997). Provos: The IRA and Sinn Féin . London: Bloomsbury Publishing Plc. pp. 56–100. ISBN 0-74753392X .  
 67. ^ "Turning the pages on lost lives" . BBC News. 1999-10-08 . http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/467904.stm . Retrieved 2010-01-04 .  
 68. ^ Nieminen, Brigadier Tauno; General John de Castelain, Andrew D. Sens. "Independent International Commission on Decommissioning" (PDF) . http://cain.ulst.ac.uk/events/peace/decommission/iicd190106.pdf . Zdroj 2008-10-15.  
 69. ^ Crawford, John (1993). Anglicizing the Government of Ireland: The Irish Privy Council and the Expansion of Tudor Rule 1556–1578 . Irish Academic Press. ISBN 0716524988 .  
 70. ^ "The Gazetteer of British Place Names: Main features of the Gazetteer" . www.gazetteer.co.uk . http://www.gazetteer.co.uk/section1.htm . Zdroj 2010-01-23.  
 71. ^ "NI by County" . Discover Northern Ireland . Northern Ireland Tourist Board . http://www.discovernorthernireland.com/destinationNI/ . Zdroj 2010-10-15.  
 72. ^ a b "Area by Province" . Principal Statistics . Cork: Central Statistics Office . http://www.cso.ie/statistics/areabyprovince.htm . Zdroj 2010-01-11.  
 73. ^ "National Competitiveness Council Submission on the National Development Plan 2007–2013" . National Competitiveness Council. Roku 2006. Archived from the original on 2008-11-09 . http://web.archive.org/web/*/http://www.forfas.ie/ncc/reports/ncc_ndp_submission/ncc061114_ndp_submission_dept_finance_webopt.pdf . Retrieved 2008-11-07 .  
 74. ^ "About SEMO: The Single Electricity Market" . SEMO, Single Electricity Market Operator . http://www.sem-o.com/AboutSEMO/Pages/default.aspx . Zdroj 2011-01-13.  
 75. ^ "DUP minister expresses support for single gas market" . Belfast Telegraph. 2011-03-18 . http://www.belfasttelegraph.co.uk/breaking-news/ukandireland/politics/dup-minister-expresses-support-for-single-gas-market-13442926.html . Retrieved 2008-10-26 .  
 76. ^ "Agreement Reached in the Multi-party Negotiations" . Northern Ireland Assembly . 1998-04-10 . http://www.niassembly.gov.uk/io/agreement.htm . Zdroj 2008-10-26.  
 77. ^ Ritchie, Heather; Ellis, Geraint (2009). Across the waters . http://assets.wwf.org.uk/downloads/atw_north_channel.pdf .  
 78. ^ "Frequently Asked Questions" . osi.ie . Ordnance Survey of Ireland . http://www.osi.ie/en/faq/faqs.aspx . Zdroj 2009-09-30.  
 79. ^ Meally, Victor (1968). Encyclopaedia of Ireland . Dublin: A. Figgis. s. 240.  
 80. ^ "Nature and Scenery" . Discover Ireland . Tourism Ireland . http://www.discoverireland.com/gb/about-ireland/nature/ . Zdroj 2008-11-09.  
 81. ^ "Climate of Ireland" . Climate . Met Éireann . http://www.met.ie/climate/climate-of-ireland.asp . Zdroj 2008-11-11.  
 82. ^ "Rainfall" . Climate . Met Éireann . http://www.met.ie/climate/rainfall.asp . Zdroj 2008-11-05.  
 83. ^ "Geology of Ireland" . Geology for Everyone . Geological Survey of Ireland . http://www.gsi.ie/Education/Geology+for+Everyone/Geology+of+Ireland.htm . Zdroj 2008-11-05.  
 84. ^ "Bedrock Geology of Ireland" . Geology for Everyone . Geological Survey of Ireland . http://www.gsi.ie/NR/rdonlyres/0302F251-C4ED-4938-BCF0-CF228A3E8F6A/0/GSI_GeolIreland_A4.pdf . Zdroj 2008-11-05.  
 85. ^ "Geology of Kerry-Cork—Sheet 21" . Maps . Geological Survey of Ireland. 2007 . http://www.gsi.ie/Publications+and+Data/Maps/Geology+of+Kerry-Cork+-+Sheet+21.htm . Zdroj 2008-11-09.  
 86. ^ Karst Working Group (2000). "The Burren" . The Karst of Ireland: Limestone Landscapes, Caves and Groundwater Drainage System . Geological Survey of Ireland . http://www.clarelibrary.ie/eolas/coclare/places/the_burren/burren_karst.htm . Zdroj 2008-11-05.  
 87. ^ "Irish Natural Gas Market" . Story of Natural Gas . Bord Gáis . http://www.bordgais.ie/corporate/index.jsp?1nID=93&2nID=97&3nID=353&nID=363 . Zdroj 2008-11-05.  
 88. ^ Shannon, Pat; Haughton, PDW; Corcoran, DV (2001). The Petroleum Exploration of Ireland's Offshore Basins . London: Geological Society. s. 2. ISBN 1423711637 .  
 89. ^ "Providence sees Helvick oil field as key site in Celtic Sea" . Irish Examiner . 2000-07-17 . http://archives.tcm.ie/irishexaminer/2000/07/17/current/bpage_2.htm . Zdroj 2008-01-27.  
 90. ^ "World Heritage List" . World Heritage . UNESCO World Heritage Centre . http://whc.unesco.org/en/list . Zdroj 2010-01-01.  
 91. ^ "Tentative Lists" . World Heritage . UNESCO World Heritage Centre . http://whc.unesco.org/en/tentativelists/ . Zdroj 2010-01-01.  
 92. ^ a b c d "Tourism Facts 2006" (PDF). Fáilte Ireland. 2006 . http://www.failteireland.ie/getdoc/975fbac0-cf5d-4574-946e-26700b8a4efa/Tourism-Facts-2006.aspx . Zdroj 2008-10-22.  
 93. ^ National Monuments Service. "Search By County" . National Monuments . Department of Environment, Heritage and Local Government . http://www.archaeology.ie/en/NationalMonuments/SearchByCounty/ . Zdroj 2010-01-01.  
 94. ^ a b "Land cover and land use" . Environmental Assessment . Agentúra ochrany životného prostredia. 2000 . http://www.epa.ie/whatwedo/assessment/land/ . Zdroj 2007-07-30.  
 95. ^ "National" . Forest Facts . Coillte Teoranta . 2008-11-05 . http://www.coillte.ie/coillteforest/forest_facts/forest_facts_by_county/national/ . Zdroj 2010-01-01.  
 96. ^ Hackney, Paul. "Spartina Anglica" . Invasive Alien Species in Northern Ireland . National Museums Northern Ireland . http://www.habitas.org.uk/invasive/species.asp?item=2680 . Zdroj 2009-01-01.  
 97. ^ a b Guiry, MD; Nic Dhonncha, EN (2001). "The Marine Macroalgae of Ireland: Biodiversity and Distribution in Marine Biodiversity in Ireland and Adjacent Waters". Proceedings of a Conference 26–27 April 2001 (Belfast: Ulster Museum) (Publication No. 8).  
 98. ^ Minchin, D. (2001). "Biodiversity and Marine Invaders". Proceedings of a Conference 26–27 April 2001 (Belfast: Ulster Museum) (Publication No. 8).  
 99. ^ "Biodiversity" . Clare County Council . http://www.clarecoco.ie/water-waste-environment/biodiversity/ . Zdroj 2010-03-26.  
 100. ^ "Otter Lutra Lutra" (PDF). Northern Ireland Species Action Plan . Environment and Heritage Service. 2007 . http://www.belfasthills.org/minisite/adult_version/draftottersapmar07-2.pdf . Zdroj 2010-01-01.  
 101. ^ "CAP Reform—A Long-term Perspective for Sustainable Agriculture" . Agriculture and Rural Development . European Commission . http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm . Zdroj 2007-07-30.  
 102. ^ Roche, Dick (2006-11-08). National Parks . 185 . Seanad Éireann . http://historical-debates.oireachtas.ie/S/0185/S.0185.200611080008.html . Zdroj 2007-07-30.   Seanad Debate involving Former Minister for Environment Heritage and Local Government
 103. ^ "Ireland AD 1750–1900 The Industrial Age" . worldtimelines.org.uk . http://www.worldtimelines.org.uk/world/british_isles/ireland/AD1750-1900 . Zdroj 2010-03-28.  
 104. ^ O'Grada, Cormac (1994). Ireland: A New Economic History, 1780–1939 . Oxford University Press. pp. 314–330. ISBN 9780198205982 . http://books.google.com/?id=LamjgLbhTvwC&pg=PA314&dq=ireland+failed+to+industrialize+due+to+lack+of+coal+and+iron&cd=1#v=onepage&q=ireland%20failed%20to%20industrialize%20due%20to%20lack%20of%20coal%20and%20iron .  
 105. ^ Mokyr, Joel (1983), Why Ireland Starved: A Quantitative and Analytical History of the Irish Economy, 1800–1850 , Oxon: Taylor and Francis, p. 152  
 106. ^ Keating, Paul; Desmond, Derry (1993). Culture and Capitalism in Contemporary Ireland . Hants, UK: Avebury. s. 119. ISBN 1856283623 .  
 107. ^ Jacobsen, John (1994), Chasing Progress in the Irish Republic , Cambridge: Cambridge University Press, p. 47  
 108. ^ Irish Emigration, past and present. Lessons to be learned? . University College Cork.
 109. ^ Nicoll, Ruaridh (2009-05-16). "Ireland: As the Celtic Tiger roars its last" . London: The Guardian . http://www.guardian.co.uk/world/2009/may/10/ireland-financial-crisis-emigration . Zdroj 2010-03-30.  
 110. ^ "The Economist Intelligence Unit's quality-of-life index" (PDF). The Economist: the World in 2005 (The Economist Group) . http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.PDF . Zdroj 2010-01-22.  
 111. ^ Slattery, Laura (2009-05-20). "Ireland 'technically' in depression" . The Irish Times . http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2009/0520/breaking8.htm . Zdroj 2010-01-23.  
 112. ^ Filger, Sheldon (2009-04-12). "Ireland's Economy in Free Fall Collapse" . Huffington Post . http://www.huffingtonpost.com/sheldon-filger/irelands-economy-in-free_b_185874.html . Zdroj 2010-01-23.  
 113. ^ "Harmonised unemployment rate by gender—total—% (SA)" . Eurostat . http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelection=1&plugin=1 . Zdroj 2010-01-23.  
 114. ^ "About us" . Dublin Airport . Dublin Airport Authority . http://www.dublinairport.com/gns/about-us/overview.aspx . Zdroj 2011-03-19.  
 115. ^ "Dublin Airport tops 23 million passengers in 2007" . Business . Thomas Crosbie Media. 2008-01-22 . http://www.breakingnews.ie/business/mheyojojcwgb/ . Zdroj 2008-11-09.  
 116. ^ "DAA To Begin Building New Terminal Within Weeks" . Press Releases . Dublin Airport Authority. 2007-07-29 . http://www.dublinairportauthority.com/media-centre/press-releases/112007.html . Zdroj 2008-11-09.  
 117. ^ "Shannon stopover to go by 2008" . Business News . RTE. 2005-11-11 . http://www.rte.ie/news/2005/1111/shannon-business.html . Zdroj 2008-11-09.  
 118. ^ "Direct Passenger Movement by Sea from and to Ireland (Republic) (000's)" . Central Statistics Office. 2006 . http://www.cso.ie/statistics/passengermovementbysea.htm . Zdroj 2010-01-24.  
 119. ^ A Vision of Transport in Ireland in 2050 . Dublin: The Irish Academy of Engineers. September 2004. s. 7. ISBN 1-89012-68-7X . http://www.euro-case.org/publications/transport/TransportIreland.pdf .  
 120. ^ "Tunnel 'vision' under Irish Sea" . BBC News. 2004-12-23 . http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/wales/south_west/4121001.stm . Retrieved 2010-01-01 .  
 121. ^ a b "CIA World Factbook—Ireland—Transportation" . CIA. 2008-11-06 . https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ei.html#Trans . Zdroj 2008-11-11.  
 122. ^ "Description of Railway" . Bord na Móna . http://www.bnm.ie/corporate/index.jsp?&1nID=93&2nID=97&3nID=97&pID=357&nID=359 . Retrieved 29 March 2010-03-29 .  
 123. ^ "Heavy Rail" . Project . Transport 21. 2008-06-18 . http://www.transport21.ie/Projects/Heavy_Rail/Heavy_Rail.html . Zdroj 2008-11-11.  
 124. ^ "The Irish Railway System" . The Railway Preservation Society of Ireland . http://www.rpsi-online.org/schools/irishrailwaysystem.htm . Zdroj 2010-03-29.  
 125. ^ "Northern Ireland Railways Timetables" . Translink . http://www.translink.co.uk/NI-Railways/NI-Railways-Timetables/ . Zdroj 2010-03-29.  
 126. ^ "History of Transport in Ireland, Part 1" . About Us . Córas Iompair Éireann . http://www.cie.ie/about_us/schools_and_enthusiasts.asp#1 . Zdroj 2008-11-11.  
 127. ^ "Roads" . Projects . Transport 21. 2008-06-18 . http://www.transport21.ie/Projects/Roads/Roads.html . Zdroj 2008-11-11.  
 128. ^ Parliamentary papers, Reports from Committees, Volume 20 . London: House of Commons. 1837. pp. 3, 38–43 . http://books.google.com/?id=K0wSAAAAYAAJ&pg=RA6-PA42&dq=john+anderson+mail+coach+ireland&cd=1#v=onepage&q=john%20anderson%20mail%20coach%20ireland . Zdroj 2010-03-29.  
 129. ^ Murphy, John (2005-01-04). "Bianconi home to become Clonmel hotel" . Irish Examiner . http://www.irishexaminer.com/archives/2005/0104/ireland/landmark-house-to-become-clonmel-hotel-573513087.html . Zdroj 2008-11-11.  
 130. ^ "Interconnection" . Commission for Energy regulation . http://www.cer.ie/en/electricity-transmission-network-interconnection.aspx . Zdroj 2010-03-30.  
 131. ^ "Project Activity" . East-West Interconnector . EirGrid . 2009-09-16 . http://www.eirgridprojects.com/projects/east-westinterconnector/projectactivity/ . Zdroj 2009-09-29.  
 132. ^ "Bord Gáis Networks : Northern Ireland : South-North Pipeline" . Bord Gáis . http://www.bordgais.ie/networks/index.jsp?1nID=102&pID=109&nID=313 . Zdroj 2009-05-08.  
 133. ^ "Northern Ireland Energy Holdings—Frequently Asked Questions" . Northern Ireland Energy Holdings . http://www.nienergyholdings.com/FAQs/Index.php . Zdroj 2009-05-08.  
 134. ^ "Gas Capacity Statement 2007" (PDF). Commission for Energy Regulation . http://www.cer.ie/GetAttachment.aspx?id=d9f0b11e-3a13-42bb-86b7-f7470a9c68cc . Zdroj 2009-05-08.  
 135. ^ "Options For Future Renewable Energy Policy, Targets And Programmes issued by Department of Communications, Energy and Natural Resources" . Hibernian Wind Power Ltd. 2004-02-27 . http://www.hibernianwindpower.ie/hiberwindresponse_dcmnr.pdf . Zdroj 2008-11-11.  
 136. ^ a b "Census 2006 Volume 13 Religion" (PDF). Central Statistics Office . http://www.cso.ie/census/census2006results/volume_13/volume_13_religion.pdf . Zdroj 2008-01-29.  
 137. ^ a b McKittrick, David (2002-12-19). "Census Reveals Northern Ireland's Protestant Population is at Record Low" . London: Independent . http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/census-reveals-northern-irelands-protestant-population-is-at-record-low-611500.html . Retrieved 2009-12-30 .  
 138. ^ " Ethnic origins, 2006 counts, for Canada, provinces and territories—20% sample data ". Statistics Canada.
 139. ^ "US Census" . US Census Bureau . http://factfinder.census.gov/servlet/ADPTable?_bm=y&-geo_id=01000US&-qr_name=ACS_2008_1YR_G00_DP2&-ds_name=ACS_2008_1YR_G00_&-_lang=en&-redoLog=false&-format= . Zdroj 2008-04-13.  
 140. ^ Sullivan, Kevin (2007-10-24). "Hustling to Find Classrooms For All in a Diverse Ireland" . Washington Post . http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/10/23/AR2007102302162_pf.html . Zdroj 2008-11-09.  
 141. ^ "Republic of Ireland overview" . Business Link . http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1083733405&type=RESOURCES . Retrieved 2011-01-13 .   [ m?tve spojenie ]
 142. ^ Seaver, Michael (2007-09-05). "Ireland Steps Up as Immigration Leader" . The Christian Science Monitor . http://www.csmonitor.com/2007/0905/p06s02-woeu.html . Zdroj 2009-12-30.  
 143. ^ Henry, McDonald (2009-04-05). "Ireland's Age of Affluence Comes to an End" . London: The Guardian . http://www.guardian.co.uk/world/2009/apr/05/ireland-economy-vat-unemployment . Retrieved 2009-12-30 .  
 144. ^ Spolsky, Bernard (2004). Language policy . Cambridge: Cambridge University. s. 191. ISBN 0521011752, 9780521011754 .  
 145. ^ "Table 15: Irish speakers aged 3 years and over in each Province, County and City, classified by frequency of speaking Irish, 2006" . Census 2006—Volume 9—Irish Language . CSO . http://beyond2020.cso.ie/Census/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=75639 . Zdroj 2008-11-09.  
 146. ^ "Tionchar na gCeilteach" . BBC Northern Ireland website . BBC. 2009-05-23 . http://www.bbc.co.uk/irish/articles/view/720/english/ . Zdroj 2010-01-23.  
 147. ^ "Stair na Taibhdheirce" . An Taibhdheirce. 2005 . http://www.antaibhdhearc.com/stair.html . Zdroj 2008-11-08.  
 148. ^ "An Taibhdhearc" . Fodors . http://www.fodors.com/world/europe/ireland/the-west/review-102098.html . Zdroj 2008-11-08.  
 149. ^ Houston, Eugenie (2001). Working and Living in Ireland . Working and Living Publications. s. 253. ISBN 0-95368-968-9 .  
 150. ^ "Bloomsday 2007 Community Wide Events" . Past Events . The James Joyce Centre . http://www.jamesjoyce.ie/detail.asp?ID=86 . Zdroj 2008-11-08.  
 151. ^ Higgins Wyndham, Andrew (2006). Re-imagining Ireland . Charlottesville: University of Virginia Press.  
 152. ^ Butler, Jean; Edited by Andrew Higgins Wyndham (2006). Re-imagining Ireland: Re-imageing Irish Dance . Virginia: University of Virginia Press. s. 141. ISBN 0-81392-544-4 . http://books.google.com/?id=Oo-u0p31yjQC .  
 153. ^ Geraghty, Des (1994). Luke Kelly: A Memoir . Basement Press. pp. 26–30. ISBN 1-85594-090-6 .  
 154. ^ Moore, Christy (2000). One Voice: My Life in Song . Hodder and Stoughton/Lir. ISBN 0-34076-839-8 .  
 155. ^ "Ireland in shock Eurovision exit" . BBC Online. 2005-05-19 . http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/4563257.stm . Retrieved 2008-01-10 .  
 156. ^ O'Kelly, Michael J.; O'Kelly, Claire (1982). Newgrange. Archaeology Art and Legend . London: Thames and Hudson. ISBN 978-0500273715 . http://books.google.com/?id=bGiMHQAACAAJ .  
 157. ^ a b Reville, William (2000-12-14). "Ireland's Scientific Heritage" . Understanding Science" series: Famous Irish Scientists . University College Cork ; Faculty of Science . http://understandingscience.ucc.ie/pages/irishscientists.htm . Retrieved 2008-11-08 .  
 158. ^ Finch, Eric; Denis Weaire (2006-10-06). "Walton Biography" . Trinity College School of Physics . http://www.tcd.ie/Physics/history/walton/walton_biography.php . Zdroj 2008-10-22.  
 159. ^ McCartney, Mark (2002-12-01). "William Thomson: king of Victorian physics" . Features ( Physics World ) . http://physicsworld.com/cws/article/print/16484 . Zdroj 2008-11-22.  
 160. ^ "School of Theoretical Physics: History—Formation of the School" . Dublin Institute for Advanced Studies. 2007-06-01 . http://www.stp.dias.ie/history/history1.shtml . Zdroj 2008-11-08.  
 161. ^ "The Social Significance of Sport" (PDF). The Economic and Social Research Institute . http://www.esri.ie/pdf/BKMNINT180_Main%20Text_Social%20and%20Economic%20Value%20of%20Sport.pdf . Retrieved 2008-10-21 .  
 162. ^ "Initiative's latest ViewerTrack study shows that in Ireland GAA and soccer still dominate the sporting arena, while globally the Superbowl (sic) was the most watched sporting event of 2005" . Finfacts.com. 2006-01-04 . http://www.finfacts.com/irelandbusinessnews/publish/article_10004396.shtml . Zdroj 2010-01-24.  
 163. ^ "Chyba: no |title= zadali pri použití {{ Cite web }} ". Culture Northern Ireland. 2008-07-14 . http://www.culturenorthernireland.org/article/709/soccer-in-northern-ireland . Retrieved 2011-06-08 .  
 164. ^ "Sports Participation and Health Among Adults in Ireland" . The Economic and Social Research Institute . http://www.esri.ie/UserFiles/publications/20070223162340/BKMNINT178_Main%20Text%20Chapters%201-4.pdf . Zdroj 2008-10-15.  
 165. ^ "Croke Park. Not just a venue. A destination." . Croke Park Stadium . http://www.crokepark.ie/ . Zdroj 2007-10-03.  
 166. ^ Moynihan, Michael (2007-02-06). "For First Time, Croke Park Is Ireland's Common Ground" . The Washington Post . http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/02/05/AR2007020501459.html . Zdroj 2008-08-14.  
 167. ^ "FAI History: 1921–1930" . Football Association of Ireland. 2009-06-05 . http://www.fai.ie/index.php?option=com_content&view=article&id=222&Itemid=226 . Zdroj 2009-12-30.  
 168. ^ "The Fourth Heineken Cup Final" . Match report . European Rugby Cup. 1999-01-30. Archived from the original on 2007-09-30 . http://web.archive.org/web/20070930195030/http://www.ercrugby.com/eng/82_629.php . Zdroj 2008-11-08.  
 169. ^ "Munster 23-19 Biarritz" . BBC Sport Rugby Union (BBC News). 2006-05-20 . http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/rugby_union/european/4998452.stm . Retrieved 2011-10-13 .  
 170. ^ "Munster claim second Heineken Cup" . Match report . European Rugby Cup. 2008-05-24. Archived from the original on 2008-08-04 . http://web.archive.org/web/20080804070439/http://www.ercrugby.com/eng/12_10240.php . Zdroj 2008-11-08.  
 171. ^ Lacroix, Angelina ( 2010-02-10 ). "The history of the Heineken Cup 1995-2009 - Part 1" . European Club Rugby: ercrugby.com . http://www.ercrugby.com/eng/15/12930.php . Retrieved 2011-01-13 .  
 172. ^ "Official RBS 6 Nations Rugby" . www.rbs6nations.com . http://www.rbs6nations.com/en/match-centre_multimedia.php . Zdroj 2010-01-23.  
 173. ^ FGS Consulting (May 2009) (PDF). Review of the Horse and Greyhound Racing Fund . Department of Arts, Sport and Tourism. s. 11 . http://www.arts-sport-tourism.gov.ie/pdfs/DAST_%20Review_of_H%20_GFund%20_FGS_Final_May%2009.pdf . Retrieved 2010-03-29  
 174. ^ "Kildare at the heart of the Irish bloodstock industry" . The Curragh Racecourse . http://www.curragh.ie/about-us/ . Zdroj 2010-03-29.  
 175. ^ "RTÉ News: Irish boxer loses out on Olympic gold" . RTÉ News. 2008-08-28 . http://www.rte.ie/news/2008/0824/olympic.html . Retrieved 2010-02-29 .  
 176. ^ "Golfing in Ireland" . Tourism Ireland . http://www.discoverireland.com/us/ireland-things-to-see-and-do/activities/golfing/golfing-in-ireland/ . Zdroj 2010-03-30.  
 177. ^ "2006 Ryder Cup Team Europe" . PGA of America, Ryder Cup Limited. 2006-01-23 . http://www.rydercup.com/2006/europe/news/20060123_home.html . Zdroj 2008-11-08.  
 178. ^ Brennan, Séamus (2007-07-22). "Séamus Brennan, Minister for Arts, Sport and Tourism comments on victory by Padraig Harrington in the 2007 British Open Golf Championship" . Press release . http://www.arts-sport-tourism.gov.ie/publications/release.asp?ID=2028 . Zdroj 2008-11-08.  
 179. ^ "Peter Dawson speaks about golf's Olympic ambition" . The Open Championship 2008: Interview (Opengolf.com). 2009-12-16 . http://www.opengolf.com/en/News.aspx?story=Peter+Dawson+speaks+about+golf%27s+Olympic+ambition . Zdroj 2010-03-26.  
 180. ^ "In Pictures: Harrington wins US PGA" . RTÉ . 2008-08-11 . http://www.rte.ie/sport/golf/2008/0811/harrington.html . Zdroj 2008-08-14.  
 181. ^ McDaid, Brendan (2004-06-09). "Shipwrecks ahoy in area" . Belfast Telegraph . http://www.belfasttelegraph.co.uk/imported/shipwrecks-ahoy-in-area-13745285.html . Zdroj 2010-03-27.  
 182. ^ "Fishing in Ireland" . Central and Regional Fisheries Boards . http://www.fishinginireland.info . Zdroj 2010-03-26.  
 183. ^ "Sea Fishing in Ireland" . Central and Regional Fisheries Boards . http://www.fishinginireland.info/sea . Zdroj 2010-03-26.  
 184. ^ a b c d e f Davidson, Alan; Jaine, Tom (2006). The Oxford Companion to Food . Oxford: Oxford University Press. pp. 407–408. ISBN 0-19-280681-5 .  
 185. ^ Salaman, Redcliffe Nathan; Burton, William Glynn; Hawkes, John Gregory (1985), The History and Social Influence of the Potato , Cambridge: Cambridge University Press, pp. 218–219  
 186. ^ Garrow, John (March 2002). "Feast and Famine: a History of Food and Nutrition in Ireland 1500–1920". Journal of the Royal Society of Medicine 95 (3): 160–161. ISSN 1758-1095 . PMC 1279494 .  
 187. ^ Albertson, Elizabeth (2009). Ireland for Dummies . Hoboken, NJ: Wiley Publishing. s. 34. ISBN 0470105720 .  
 188. ^ Davenport, Fionn (2008), Ireland , London: Lonely Planet, p. 65, ISBN 1741046963  
 189. ^ Davenport, Fionn; Hughes, Martin (2006). Dublin . London: Lonely Planet. s. 15. ISBN 1741047102 .  
 190. ^ McCormack, WJ (2001). The Blackwell Companion to Modern Irish Culture . Oxford: Blackwell. s. 170. ISBN 0631165258 .  
 191. ^ Leavy, Brian; Wilson, David (1994), Strategy and Leadership , London: Routledge, p. 63  
 192. ^ O'Clery, Conor (February 25). "Whiskey Resists the Downturn" . GlobalPost . http://www.globalpost.com/dispatch/ireland/090225/whiskey-resists-the-downturn . Zdroj 2010-04-05.  
 193. ^ Blocker, Jack; Fahey, David; Tyrrell, Ian (2003). Alcohol and Temperance in Modern History . Santa Barbara: ABC-CLIO. s. 653. ISBN 1576078337 .  
 194. ^ a b Berk, Christina (2009-03-19). "Irish Whiskey's Growth Not Just About Luck" . CNBC . http://www.cnbc.com/id/29636538/Irish_Whiskey_s_Growth_Not_Just_About_Luck . Zdroj 2010-04-04.  
 195. ^ Davenport, Fionn (2010). Discover Ireland . London: Lonely Planet. s. 348. ISBN 1741799988 . http://books.google.co.uk/books?id=hhP4ieoRiuIC&pg=PA348 .  

Bibliografia

Externé odkazy

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Akcia
Navigácia
Interakcie
Toolbox
Tla? / export
Jazyky

mk.gd - Translate any webpage in real-time - This webpage has been translated in order to make it available in another language, view original page

View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish

Content and any subsequent copyright is upheld by the third-party - contact@mk.gd